Epik (Destansı) Anlatım, Epik (Destansı) Anlatım Özellikleri, Epik (Destansı) Anlatım Örneği

Epik (Destansı) Anlatım

Kahramanlık, fetih, savaş gibi olayların anlatımında kullanılan tekniktir. Destanlar epik anlatımın kullanıldığı eı önemli yazı türleridir. Epik anlatım, manzum veya mensu yapıtlarda kullanılabilir. Olay ve kişilerin anlatımında olağa nüstülük, coşku ve abartı görülür. Olay örgüsü, aksiyon ve heyecan anlatım boyunca devam eder.

Sözcükler, genellikle gerçek anlamlarının dışında kulla nılır. Dilin sanatsal işlevi ve heyecana bağlı işlevinden yarar lanılır. Destan, şiir, roman, hikâye, tiyatro, menakıpnameler de epik anlatım vardır.

Bir yiğit haykırıp meydana girse

Arka verip sığınacak yer gerek

Çamlıbel’de metin kala yapmaya

Kendi yiğit, özü metin er gerek

 

Yusuf der ki oğlum Ali n’olanda

Zor düşmanı bölük bölük bölende

Padişahın divanına varanda

Dil tutulur, dili tutar er gerek

(Köroğlu Destam’ndan)

Buraya Çürçet diyorlardı. Büyük bir yurt idi; atları çok, öküzleri ve buzağıları çok, altın ve gümüşleri çok, cevahirleri çoktu. Burada Çürçet Kağan ve onun halkı Oğuz Kağana karşı geldiler. Vuruşma ve çarpışma başladı. Oklarla, kılıçlarla vuruştular. Oğuz Kağan yendi, Çürçet Kağanı mağlup etti, öldürdü; başını kesti ve Çürçet halkı­nı kendisine tabî kıldı. Vuruşmadan sonra Oğuz Kağanın askerlerine, maiyetine ve halkına öyle büyük bir ganimet düştü ki, yüklemek ve götürmek için at, katır ve öküz az geldi….

(Oğuz Kağan Destam’ndan)

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.