Epik(Destansı) Şiir Nedir, Özellikleri, Epik Şiir Örneği

Epik Şiir

Kahramanlık, yiğitlik, savaş ve yurt sevgisi gibi konuların coşkulu bir anlatımla dile getirildiği şiirlerdir. Destansı özellikler gösteren bu şiirler, okuyanda coşkunluk, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. Bir milletin hayatını yakından ilgilendiren ve etkileyen olaylar ile ilgili kahramanlıkları dile getiren hikâye şeklindeki şiirlerdir. Lirik şiirden sonra gelişen bir türdür. Başlangıçta bütün toplumlarda gözükür.

Epik Şiir Örneği

Genç Osman dediğin bir küçük uşak,
beline bağlamış ibrişim kuşak,
Askerin içinde birinci uşak,
Allah Allah deyip geçer genç Osman…

Genç Osman dediğin bir küçük aslan,
Bağdatın içine girilmez yastan,
her ana doğurmaz böyle bir aslan,
Allah Allah deyip geçer genç Osman…

Bağdat’ın kapısını Genç Osman Açtı,
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı,
Kelle koltuğunda üç gün savaştı,
Allah Allah deyip geçer Genç Osman…

Kayıkçı Kul Mustafa