Ferit Edgü Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Ferit Edgü Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

 • İstanbul’da doğan yazar, İstanbul Güzel Sanat­lar Akademisi Resim Bölümünde eğitim görür­ken kazandığı bir sınavla Almanya’ya, oradan Fransa’ya geçmiş, Paris’te resim çalışmalarının yanı sıra felsefe, sanat tarihi, seramik kurslarına katılmıştır.
 • Şiir, roman, hikâye, deneme, senaryo gibi pek çok türde eser ver­miştir.
 • Karamsar bir dünyadan, gerçeklikten kaçan, çevresiyle uyum sağ­layamayan bireylerin iç dünyalarını, bunalımlarını ve iletişimsiz­liklerini yazmıştır.
 • Romanlarında “niçin” sorusundan çok “nasıl” sorusu üzerinde dur­muştur.
 • Kişilerini gerçeğin dışından seçen sanatçı; yüzeysel gerçekliği de­ğil, gözle görülmeyen, yaşamın derinliklerindeki gizli ve sanatsal gerçekliği anlatmaya çalışmıştır.

 • Fantastik ve düşsel gerçeklik tarzını benimseyen yazarın, varoluş­çular arasında önemli bir yeri vardır.
 • Karmaşık dünyaları giderek felsefi bir boyut kazanan anlatımıyla eserlerini okuyucusuna sunmuştur.
 • Eserlerindeki itinalı dili ve üslubuyla dikkat çeken bir yazardır.
 • Çığlık” adlı hikâyesinde iç ses yöntemini kullanarak okurun ka­fasında birbirini çağrıştıran kimi sorular uyandırmaya çalışmıştır.
 • Yazılarında edebiyatın konumu, yazarın özgün koşulları ve nite­likleri üzerine düşünceleriyle dikkat çekti.
 • Plastik sanatlar alanındaki deneme, eleştiri ve tartışmalarıyla ilgi uyandırmıştır.
 • “O” ve “Kimse” romanlarında Hakkâri’de bir öğretmenin halk ile kurduğu iletişimi anlatmaktadır. “O” adlı romanı senaryolaştırılarak “Hakkâri’de Bir Mevsim” adıyla filme çekildi. Film, 1983’te 33. Berlin Film Festivali’nde ve 1984’te 2. Akdeniz Kültürleri Film Festivali’nde ödül aldı.
 • “Bir Gemide” hikayesiyle 1979 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, “Ders Notları” eseriyle TDK Deneme Ödülü’nü, “Eylülün Gölge­sinde Bir Yazdı” romanıyla Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü’nü almıştır.

ESERLERİ

Hikâye Çığlık, Kaçkınlar, Bozgun,    Av, Bir Gemide, Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı, Binbir Hece, Doğu Öyküleri, İşte Deniz Mana, Do Sesi, Avara Kasnak, Nijinski öyküleri
Roman Kimse, 0
Şiir Ah Minel Aşk, Dağ Şiirleri
Deneme Ders Notları, Yazmak Eylemi Seyir Sözcükleri , Şimdi Saat Kaç

Anı

 

Görsel Yolculuklar