Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Fiilimsi – 1

FİİLİMSİ-1

1.      “Eylemden   türedikleri   halde   ad,   sıfat,   belirteç görevinde kullanılan  ve bir yan  cümlecik kuran sözcüklere eylemsi (fiilimsi) denir.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi yoktur?

A)   Cumhuriyet parasının üzerindeki Türkçe yazı­lar, Arap harfleriyle yazıldıkları biçimlerini bu­gün de koruyorlardı.

B)   Bu yüksek rakamlı madeni paralar yaşamlarını şimdi bir yıl süreyle, yeni kuruşlarla birlikte sürdürmek zorunda kalacaklar.

C)   İki kattan oluşan Saray bölümünün içinde, taş­tan ocakların bulunduğu 366 oda bulunmakta­dır.

D)  Duvarlardaki hemen her taşın üzerindeki özen­li resimlerin altında, o taşın ustasının işareti yer alıyor.

E)   Yirmi altı yaşında bir gencin fizik dergisinde yayımlanan yazısı bilim tarihinde yeni bir sayfa açtı.

 

2.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil (ad-eylem) yoktur?

A)   İsviçre’de bir zamanlar araba  kapısını  çarp­mak, yasalara aykırıydı.

B)   Onu aramalı, ondan yanına gelmesini istemeli­sin.

C)   Bu maketin yapılışı çok zor, herkes yapamaz.

D)   Çoğunlukla gözden kaçan ya da bilinmeyeni hız ile riskin paralel olarak artmadığıdır.

E)   Giderek  en  önemli  avantaj  bilgiye  ulaşmak; ama hızlı ulaşmak durumuna geldi.

 

3.      Nereye bakarsak bakalım, hangi ufuklara hasret  çekersek çekelim, biz,

I                                                                                 II

İstanbul’un mekanlarında  hayaller alemine dalmayı ihmal edemeyiz.

III                                                 IV                    V

Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangi­si fiilimsidir?

A)   I.          B)   II.         C)  III.        D)  IV.       E)   V.

 

4. Verilen işin bitmeyeceğini anlayan işçiler, hızlı bir şekilde çalışıp, gün batmadan işlerini bitirmeye uğ­raştılar.

Bu cümlede kaç tane fiilimsi vardır?

A)   2          B)   3          C) 4          D)  5          E)   6

 

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla eylemsiye yer verilmiştir?

A)   Yüzyıllar boyunca olimpiyat oyunları yalnızca bir gün sürmüştür.

B)   İlk kaydedilen olimpiyat oyunu, iki yüz metre sürat koşusuydu.

C)   Olimpiyat yarışmaları başlamadan önce seyir­ciler kendi aralarında “ilk” olanı belirliyorlar.

D)   Yunan efsanesine göre olimpiyat oyunlarını, ölümsüz kahraman Herkül kurmuştur.

E)   Eski çağlarda olimpiyatlar, yalnızca spor ya­rışmalarından oluşmuyordu.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük diğerlerinden farklı türde bir eylemsi­dir?

A)   Daha fazlasını yapabilmeyi ben de çok ister­dim.

B)   Yaşamımı kurtardığınız için size minnettarım efendim.

C)   Bu yaptığı olur iş değil, neden böyle davranı­yor ki…

D)   insanların yüksekliği algılayan doğal kalıtımsal bir sezgisi mevcuttur.

E)   Düzeltilecek yazı kalmadıysa, ben gitmek isti­yorum.

 

7.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil (ulaç) yoktur?

A)  Dün o kadar yorulmuş ki gözlerini kapar ka­pamaz uyumuş.

B)  Bir çitin üzerine oturup yaşamı izleyecek biri değilim ben.

C)  Cage, oyunculuğu için iki dişini hiç çekinme­den çektirebilecek bir yapıdaydı.

D)Yanında oturan kişinin elindeki pakete sıkı sıkı sarıldığını görünce meraklandı.

E) İnsanlar geçmişlerini kusursuz biçime getirmek istedikleri için tekrar ediyorlar.

 

8.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsiye yer verilmemiştir?

A)   Kulübede kibriti çakıp fenerin fitilini tutuşturur­ken ellerim titriyordu.

B)   Adını bilmem onu şaşırtmadı.

C)  Bana  yalnız karla  kaplı  dağ  yamaçlarından yankılanan kendi sesim, yanıt verdi.

D)   İkimiz de bunun açıklanmasının olanaksız ol­duğunu anlamıştık.

E)   Ben böyle zor işleri yapmam, daha kolay bir iş yok mu burada?

 

9.     I.   Her gün kendisini görmeye sayısız ziyaretçi geliyordu.

II.   Mehtaplı yaz gecelerinde Boğaz’da sabahlara kadar süren eğlenceler yapılırdı.

III.    Çocukken   başımı   okşayarak   tatlı   ninniler söylerdi annem.

IV.    Büyüyünce   ne   olacaksın,   sorusu   herkese sorulmuştur.

V.    Dünyada    binlerce   halden   anlamaz   insan yaşıyor.

Yukarıdaki  cümleler aldıkları  fiilimsi  eklerine göre eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?

A)   I.          B)   II.         C)   III.        D)   IV.       E)  V.

 

10.   Unutmak için ekstra bir çaba sarf etmeye gerek yoktur.  Eğer karşımızda,

I                                                   II

yanımızda,  etrafımızda olup bitenlerle ilgileniyor, o olayların kahramanlarıyla

 III

başarılı bir iletişim kuramıyorsak her şey  unutulup gidecektir.

                                        IV                               V

Yukarıdaki  parçada  numaralanmış  sözcükler­den hangisi fiilimsi (eylemsi) değildir?

A)   I.           B)   II.         C)  III.       D)  IV.      E)  V.

 

11.      I.   Yüzyılların bıraktığı iz taşta

Hangi taraftan esse rüzgar

II.  Sokak lambaları yerebatanlar yük kamyonları

Almadan etmeyeceğimiz bir selam gibi

III.  Çılgın gibi koşuyorum köylerden şehirlere

Başını kayalara vura vura ilerleyen insanlar

IV. Umudun kanayan cephesinde

Bak yağmur yağıyor ana unsura

Yukarıdaki  numaralanmış dizelerin  hangi  iki­sinde birden çok eylemsi vardır?

A)   I. ve II.               B)   I. ve III.              C)  II. ve III.

D)  II. ve IV.            E)   III. ve IV.

 

 

12. Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde fiilimsi  (ey­lemsi) kullanılmamıştır?

A)   Depremden az önce su içmek için yataktan kalkmıştım.

B)   Yumuşak bir sesle, senin için iyiden iyiye endi­şeleniyorum, dedi.

C)   Bahçemizde kurduğumuz çadırda yaşamaya başlamıştık.

D)   Yanından rengarenk bir kelebek kıvrıla kıvrıla yavaşça geçiyordu.

E)   Aşk insanları mükemmele götüren duygudur.

 

13.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim-fiil hem de sıfat-fiil vardır?

A)   Çek birasının dünyanın en iyi birası olduğuna dair iddialar hayli yaygın.

B)   Bir işi tam yapmak için vakit bulunmaz; ama düzeltmek için daima zaman bırakırlar.

C)   Spor  karşılaşmaları,   insanın   önlenemez   hız tutkusunun sınır tanımazlığıdır.

D)   Kestirme iki nokta arasındaki en uzun yoldur.

E)   Tünelin  ucunda görülen  ışık  üzerinize gelen trenin farı olabilir.

 

14.   Eylemsiler cümlede yan cümlecik kurarlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin nedeni durumundadır?

A)   Sınav korkusu, başarısız olmasına sebep oldu.

B)   Ona istediğimi yaptırırsam her şey yolunda gi­decek.

C)   Okulum güzel olduktan sonra ben her yerde okurum.

D)  Sınav  sonucunu   bir türlü  öğrenemediğinden sinirliydi.

E)   Öğretmenlik yaşamınız boyunca çocuk kalabi­leceğiniz bir meslektir.

 

15.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemsi (fiilim­si) kullanılmamıştır?

A) Ev ve çadırlardan toplananlar bini buldukça

Padişahın önünde törenle uçuruldu kelleleri

B) Bir koku dururdu parmağı yüzüğünün içinde

Gerindikçe bütün Doğu’ya yayardı bedenini

C)   Kan var bütün kelimelerin altında

Umulmadık bir gün olabilir bugün

D)   Mevsimlerin tülüne sarılı halde

Yıllarca dinlendirdin acını

E)   Köy köy dağılıp kahverengide

Kent kent kırmızıda topladığı Gülşehri

 

CEVAPLAR

1  D 4  E 7  E 10   D 13   C
2  D 5  C 8  E 11  C 14  D
3  D 6   A 9   A 12  B 15  D

 

 

Bunları da gezebilirsin.

İslami Devir Türk Destanları Hangileridir?

İSLAMİYET DÖNEMİ TÜRK DESTANLARI Saltuk Buğra Han Destanı: Karahanlı hükümdarı Saltuk Buğra Han’ın in­sanları Müslümanlığa …