Fiiller – 4 (Online-Test Çöz)

Fiilde Çatı

Fiiller - 4

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bihruz Bey, yarım yamalak bir öğrenim görmüş, yirmi üç yirmi dört yaşlarında bir gençtir.

Yukarıdaki cümle ya da onu oluşturan sözcük­ler dilbilgisi açısından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? (ÖYS 1993)

A
Birden çok belgisiz ve sayı sıfatı vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yükleminde ek-fiilin geçmiş zaman eki vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
"Yarım yamalak" sözü ikilemedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"Öğrenim" sözcüğü fiilden türemiş bir isimdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bileşik isim cümlesidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Dünyanın en tanınmış orkestralarından biri olan bu grup, 18. yüzyıl bestecilerinin yapıtlarını yo­rumluyor; ayrıca, unutulmuş veya az tanınan bestecilerin yapıtlarını buluyor ve seslendiriyor.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

(ÖSS 2004)

A
Türemiş sözcükler kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Zarf tümleci yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sıfat fiiller kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yüklemler bileşik zamanlıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İşaret sıfatı vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"Hemen bütün ev halkı, orada, çakıl taşı dö­şemeli bir yola açılan oda kapısının önünde birik­mişti." cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

(ÜSS 1967)

A
geçmiş, olumlu, üçüncü tekil şahıs
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Miş'li geçmişin hikayesi, olumlu, üçüncü tekil şahıs
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Miş'li geçmişin rivayeti, olumsuz, üçüncü tekil şahıs
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Miş'li geçmişin rivayeti, olumlu, üçüncü tekil şahıs
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şimdiki zamanın  hikayesi,  olumlu,  üçüncü çoğul şahıs
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen bağ-fiil, ötekilerden farklı bir sorunun yanıtıdır?

(ÖSS 2004)

A
Soruları bütün yönleriyle düşünerek yanıtlıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sınavdan hemen sonra güle oynaya evine gitti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İşi zamanında bitirmek için ölesiye çabalıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bence o, buraya geleli çok değişti.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Düşüncelerini hiç çekinmeden söylerdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylem, istek kipindedir?

(ÖYS 1986)

A
Yarın sabah erken kalk.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ödevlerinizi zamanında yapınız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bugün İngilizce çalışalım.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bu güzel havada biraz yürümeliyim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yarın öğleden sonra bize gelsin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ekeylem almış bir sıfattır?

(ÖYS 1995)

A
Bu elmalar henüz tatlanmamış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eski evimiz de bu kadar genişti.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Şu anda olayın gerçek nedenini bilen yok.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Söylediklerine göre bu sınıfın en çalışkanı sensin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yarın hava tüm yurtta yağmurlu olacakmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, gelecek zaman kipi anlamında kullanılmamıştır?

(ÖYS 1989)

A
Akşamları bu saatte mi uyursun?
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Mektubu sonra mı yazarsın?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Arkadaşını yarın mı ararsın?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sabaha İstanbul'da mı oluruz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yarın geç mi gelirsin?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

(I) Yüzlerce kişinin girip çıktığı büyük bir mağazanın önündeki geniş alanda rastlamıştım ona. (II) İki karo arasından, ince bir toprak aralığından uzatmıştı boynunu. (III) Arabaların park ettiği yerde, taşlar arasında, işi neydi bu taçyaprakları solgun gelinciğin? (IV) Bol topraktan beslenemediği ipin yüzü solcun kalan o gelinciği getiriyorum gözlerimin önüne. (V) Her gün yü­zlerce kişinin otomobilleriyle geçtiği alanda, kendi dünyasında, ama iyi ama kötü yaşayıp gidiyordu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

(ÖSS 2005)

A
I. cümle, bileşik bir fiil cümlesidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II.cümlenin yüklemi,  öğrenilen (belirsiz) geçmiş zamanın hikayesi ile çekimlenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III. cümle, birden fazla dolaylı tümleç içeren sözde soru cümlesidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV. cümle, içinde ad tamlaması bulunan bir devrik cümledir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V. cümledeki "geçtiği" sözcüğü isim-fiil eki almıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipinde bir anlam kayması olmuştur?

(ÖSS 1994)

A
Sabahları erken kalkmayı sevmiyorum.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yağmur yağdığı için gelememiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Söz verdi, yarın buraya uğrayacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İstanbul' a gitmekten vazgeçmişler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Pazar günü gelmeye çalışacağım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiille ku­rulmuş bir yan cümlecik, temel cümleciğin nesnesi görevindedir?

(ÖYS 1991)

A
Öğretmenimizin şiir okuyuşunu çok beğeniyorum.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Onun şiir okuyuşundan sen de hoşlanırsın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Güzel şiir okumak bir yetenek işidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiir okumaktan hoşlanmayanlar da olabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiir okumanın da bazı kuralları vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiile eklenen - miş, - mış, - muş eki cümleye "başkasından duyulma, aktarılma" anlamı katmaktadır?

(ÖYS 1987)

A
Az ışıkta okuyorsun; gözün kanlanmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çok yorulmuşsun; dinlenmek gerek.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Soğuktan dudakların çatlamış; biraz krem sür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ayşe dün sinemaya gitmiş; ama filmi beğenmemiş.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Pasta güzel olmuş; biraz daha alabilir miyim?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Evin bahçesine dikilecek çamların üzerine kon­muş bir serçe, durmadan cik cik edip şarkısını söylüyordu. Evin tekir kedisi eşiğe uzanmış, bir yandan örselenmiş tüylerini düzeltmek için yalarken bir yandan da az ilerdeki çöplükte sallana saltana gezinen kargaya bakıyordu.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

(ÖSS 2003)

A
dikilecek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
konmuş
İpucu:
TEBRİKLER!
C
durmadan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
örselenmiş
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
gezinen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

"Türkçede bileşik eylemler, ad soylu bir sözcükle yardımcı eylemlerden oluşan öğelerdir."

Bu tanımın  dışında kalan bileşik eylem, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

(ÖSS 1982)

A
Bunun böyle olacağını hissetmiştim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aceleye gerek yok, biraz sabret.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nasıl oldu bilmem, birden ortadan kayboldu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kaç gündür bu daracık yere hapsolduk.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Artık bastonsuz yürüyebiliyormuş.
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.