Gülşehri Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Gülşehri Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Asıl adının Ahmed olduğu sanılmaktadır.

Kırşehir’de yaşamış bir şeyh ve şairdir.

Sultan Veled’in kendisini Mevlevi dergahını kurma­sı için Kırşehir’e gönder­diği de söylenir.

İslam ilmini ve İran edebi­yatını bilen bir sofidir.

Bir meslek propagandası yapmaktan ziyade Türkçeyi işleyip geliştirmek düşüncesiyle çalışmıştır.

Farsça, Arapça öğrenmesine karşın Türkçe yazıp söylemiştir.

Özenilmiş bir üslupla öğretici olmaktan çok lirik nitelikler gösteren şiirler yazmıştır.

Eserleri

Mantıku’t-Tayr, Felekname, Aruz Risalesi

Manıku’t Tayr (Gülşenname)

Feridüddin-i Attar’dan çevirdiği Mantıku’t Tayr’ı, diğer adı ile Gül­şenname mesnevidir. Çeşitli kaynaklardan özelliklede Mevla’nın mesnevisinden aldığı hikâyelerle süsleyerek orijinal bir hale ge­tirmiştir.

Felekname

“Felekname”, Gülşehri tarafından Farsça kaleme alınmış bir eserdir.

Eserde insanın nereden geldiği ve nereye gideceğine değinilir. Dö­nemin, astronomi, teoloji bilgisine dayanan çeşitli bilgiler verilir.