Şeyhi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

İçindekiler

Şeyhi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

15. yüzyılın Anadolu sahasında ilk büyük şairidir.

Asıl ismi Yusuf Sinan‘dır.

Germiyanlı Şeyhi olarak da bilinir.

Hekimdir.

Tedavi ettiği hastalar içinde Sultan Mehmed Çelebi de var­dır.

Başarılı tedavi üzerine Sultan Çelebi Mehmed, Şeyhi’ye Kü­tahya yakınlarındaki Tokuzlu köyünü hediye etmiştir.

Fakat Şeyhi köyde (muhtemelen köylülerce) soyulur ve dö­vülür. Bunun üzerine Harnâme (Eşekname) isimli mesneviyi yazar.

Eserleri

Hüsrev ü Şîrîn, Harname

Harname’nin Özellikleri

Bu mesnevi didaktik nitelikli sosyal bir hicivdir.

Alegorik bir dil ile anlatılmıştır.

Fabl türündedir. Divan edebiyatında hicivin ilk örneğidir.

Harname’nin ana fikri: kaderi yük taşımak olan bir eşeğin semiren öküzlere özenmesi üzerine başına nelerin gelebile­ceğidir.

Hüsrev ü Şirin

I. Murat’ın ricası üzerine yazılmıştır.

Fars ve Türk edebiyatlarında Sasanî hükümdarı Hüsrev Perviz ile Ermeni melikesi Şîrîn’in efsanevî aşklarını konu alan mesnevî türüdür.

Türk halk edebiyatındaki Ferhâd ile Şîrîn hikâyesi bu mesnevi­nin bir bölümüdür.