Fabllar, Fablların Özellikleri,Türk ve Dünya Edebiyatında Fablların Gelişimi

İçindekiler

FABL

Kahramanları genellikle hayvanlar olan, sonunda bir ders verme amacı taşıyan, güldüren ve olaylar üzerinde düşündürmeyi amaçlayan anlatmaya bağlı edebî türdür.

FABLLARIN ÖZELLİKLERİ

 • Fabllarda hayvanlar konuşturularak intak(konuşturma) sanatından yararlanılır.
 • Aslında İnsanlar arasında yaşanabilecek olaylar hayvanlar, bitkiler veya cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi anlatılır.
 • Fabllarda İnsan dışındaki varlıklara İnsana alt birtakım özellikler yüklenir.
 • Fabllar hem nazım hem nesir şeklinde yazıya aktanlabillr.
 • Fabllarda adil olma, dostluğun önemi, dürüstlük, alçakgönüllülük, hatalan ba­ğışlayabilirle, cömertlik gibi evrensel değerler aşılanmaya çalışılır.
 • Fablların sonunda her zaman bir ahlak dersi verilmek istenir.
 • Fabllarda iletilmek istenen mesajlar özdeyiş ya da atasözü biçiminde olayın sonunda aktarılır.
 • Fabllar serim, düğüm, çözüm ve öğüt bölümlerinden oluşur.

FABLLARIN TARİHÎ GELİŞİMİ VE EDEBİYATTAKİ YERİ

A) TÜRK EDEBİYATINDA FABL

 • Türk edebiyatında İlk tabi örneği olarak 15.yy divan edebiyatı şairi Şeyhi‘nin kaleme aldığı “Harname” adlı eser kabul edilir.
 • Bu eserde Şeyhi İnsanların huylarını ve hırslarını eşek ve öküzler İle sembol-leştlrmlştlr.
 • Tanzimat Dönemi’nde Şlnasl La Fontalne’den tercümeler yapmış hatta Ahmet Mithat Etendi Kıssadan Hisse adlı eserinde Fransız yazar La Fontaine’den yap­tığı tabi çevirilerine yer vermiştir.
 • Tanzimat Dönemi’nde Nabizade Nazım “Bir Sansar İle Horoz ve Tavuk” adlı bir eser kaleme almıştır.
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Orhan Veli Kanık, Ali Ulvi Elöve gibi sanatçılar da tabi çevirileri yapmıştır.

B)  DÜNYA EDEBİYATINDA FABL

 • Dünya edebiyatında İlk fabl örneğinin Hint edebiyatında Beydeba tarafından kaleme alınan “Kelile ve Dimne” olduğu kabul edilmektedir..
 • Beydeba’nın MÖ 300’lü yıllarda eseri Hint Hükümdarı Debşelen ve sunduğu bilinmektedir. Eserin kahramanları Kelile ve Dinme adlarında iki çakaldır. Bu eserde Kelile, dürüstlüğü ve açık sözlülüğü; Dinme ise iftira ve yalanı tem­sil eder. Beydeba, zulmü İle tanınmış Hint Hükümdarı Debşelem’i hayvan hikâyeleri yoluyla uyarmak ve ona doğru yönetim yolunu göstermek istemiştir.
 • Şeyh Sadi’nin 13.yy.da kaleme aldığı “Gülistan” adlı eser de fabl türünün önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir.
 • Batı edebiyatında Aisopos (Ezop) ilk fabl yazarı olarak kabul edilir.
 • Batı edebiyatında bu türde tanınmış bir diğer sanatçı Fransız yazar La Fontaine’dir.
 • La Fontaine’nin eserlerinden bazıları şunlardır:
 • Ağustos Böceği ile Karınca , Karga ile Tilki ,Kurt ile Kuzu Tavşanla Kaplum­bağa , Kurt ile Köpek , Tilki ile Leylek Horoz ile Tilki, Kedi İle Fareler, Kurt ile Leylek .Tarla Faresi ile Kent Faresi, Kurbağa ile Korkak Tavşan…