Hacı Bayramı Veli Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

HACI BAYRAM-I VELİ

  • Asıl adı Numan’dır.
  • Bayramiye tarikatının kurucusudur.
  • Hacı Bayram-ı Velî’nin elimizde aruzla yazılmış iki, heceyle de üç şiiri bulunmaktadır.
  • Şathiyye ve ilâhî tarzındaki bu şiirlerinin bazıları bestelenmiş olup eskiden tekkelerde zikir sırasında okunurdu.
  • Yunus Emre‘nin etkisiyle yazdığı bu lirik, didaktik şiirlerinde tasavvuf düşüncesini işlemiştir.
  • Şiirlerinde “Bayrami” mahlasını kullanmıştır.
  • Ömrü öğrenci yetiştirmekle geçmiştir. Sultan Murat, bir ferman yayınlayarak onun talebelerinin vergi ve askerlikten muaf tutulduğunu yalnızca ilimle meşgul olmalarını istediğini belirtmiştir.

Eserleri

Nutuk