Hazırlıklı Konuşma Çeşitleri Nelerdir, Nerelerde Hazırlıklı Konuşma Yapılır?

HAZIRLIKLI KONUŞMA ÇEŞİTLERİ

Açış ve Takdim Konuşmaları

Yetkililerin/ilgililerin akademik ve sosyal toplantılarda, törenlerde… programa dair açış/bilgilendirme amacıyla yaptıkları ilk konuşmalar, açış konuşmalarıdır.

Nutuk (Söylev)

Nutuk dinleyicilere gerçekleri hissettirmek, bir düşünceyi/duyguyu aşılamak, önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan coşkulu konuşmalardır.

Konferans

Konferans bilim, sanat, teknoloji, ekonomi, eğitim gibi çeşitli alanların herhangi birinde tanınmış bir uzmanın belli bir konudaki düşüncelerini açıklamak, o konuyu öğretmek amacıyla yaptığı hazırlıklı konuşmadır.

Mülakat (Görüşme)

Mülakat (görüşme) herhangi bir alanda tanınmış kişileri özellikle çok bilinmeyen yönleriyle etraflıca tanıtmak veya bunların önemli bir konu/sorun hakkında düşüncelerini okuyuculara aktarmak amacıyla yapılan görüşmelerin aktarıldığı gazete/dergi yazılarıdır.

Tartışma

Tartışma (münakaşa) bir grubu/çoğunluğu ilgilendiren ve önceden belirlenen konu/sorun hakkında farklı düşünceleri olan kişilerin bu mevzudaki görüşlerini açıklamak, konuyu/sorunu

çözmek, muhatabın zayıf yönlerini aramak amacıyla yaptıkları karşılıklı konuşmadır.

Münazara

Münazara birer cümleyle ifade edilen bir tezle antitezin, iki grup arasında bir hakem heyeti (jüri) huzurunda savunulduğu, tartışıldığı hazırlıklı konuşmalardır.

Açık Oturum

Açık oturum toplumu ilgilendiren önemli ve çoğunlukla da güncel bir konunun/sorunun bir başkan yönetiminde alanın uzmanlarınca dinleyiciler önünde tartışıldığı konuşmalardır.

Bilgi Şöleni

Bilgi şöleni (sempozyum) tarih, sanat, siyaset, edebiyat, eğitim, bilim gibi alanlardan tespit edilen bir konunun çeşitli yönleri üzerinde, aynı oturumda, konunun uzmanı farklı kişiler tarafından yapılan bilimsel nitelikli seri konuşmalardır.

Panel

Panel toplumu ilgilendiren bir konunun/sorunun o alanın uzmanları tarafından dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde tartışıldığı konuşmalardır.

Forum

Forum toplumu ilgilendiren bir konunun/sorunun değişik meslek gruplardan oluşan dinleyiciler arasında bir başkan yönetiminde tartışıldığı konuşmalardır.

Seminer

Seminerler herhangi bir konuda yapılan araştırma sonuçları hakkında bilgi vermek ve birkaç yetkilinin yönetiminde bunları tartışmak amacıyla düzenlenen toplantılardır.