İçerik Cümlesi,İçerik Cümlesi Nedir,Özellikleri,İçerik Cümlesi Örnek Cümleler

İÇERİKLE İLGİLİ CÜMLELER

Bir yapıtta verilmek istenen öz, duygu, düşünce ve hayalleri anlatan cümlelerdir. ‘Sanatçı, neyi anlatıyor?” sorusunun yanıtı, içerik cümlesidir.

  • Yakup Kadri “Yaban” romanında yıllarca yüzüstü bırakılmış Anadolu’yu ele almıştır.
  • ilk kitabında bunalımlı insanları anlatan sanatçı, büyük bir başarı yakaladı.
  • Fakir Baykurt, bu romanında Türk köylüsünün nasıl bir yaratıcı gücü olduğunu dile getiriyor.
  • Anadolu insanını ve onların sorunlarını ele alması, yazarın ününe ün katmıştır.
  • Romanda günümüz olaylarının geçmişle bağlantı kurularak verilmesine özen gösterilmiş.