Üslup Cümlesi,Biçem Cümlesi,Nedir,Özellikleri,Üslup Cümlesi Örnekleri

USLUPLA (BIÇEM) İLGİLİ CÜMLELER

Üslup, bir yazıdaki sözcük seçimi, bunların kullanım incelikleri, dil ve anlatım özellikleri; duygu, düşünce ve hayallerin kişisel anlatımıdır. “Sanatçı konuyu nasıl anlatmış?” sorusuna verilen yanıt ‘dil ve anlatım” la ilgiliyse üsluptan söz ediliyor demektir.

Orhan Kemal’in anlatımı doğal ve içten olduğundan yapıtları çok okunuyor.

Yazar son romanında karakterleri yetiştikleri çevrenin diliyle konuşturmuş.

Lale Devri şairi Nedim, şiirlerinde sözcüklere yeni anlamlar yükleyerek dili zenginleştirmiştir.

Okumayı sevmeyenlere göre onun yapıtlarının donuk ve yavan bir anlatımı vardır.

Haşim’in imge yüklü şiirleri, dilinin anlaşılmazlığı, sembolizmin özelliklerini taşımaktadır.