İhsan Oktay Anar Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

İhsan Oktay Anar Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

  • Felsefe alanında akademisyen olan yazar, bu birikimini romanlarına aktararak edebiyatımız­da “felsefi roman”anlayışını yerleştirmiştir.
  • Konusunu tarihten alan ve felsefi söylemleriyle dikkat çeken “Puslu Kıtalar Atlası”nda Venedik kökenli kahramanın külhan ağzıyla Descartes’in “Metod Üzerine Konuşma” adlı eserinden yola çıka­rak varlık, yokluk, hiçlik üzerine yaptığı düşsel yolculukları anlatır. Eserdeki esrarlı hava, seçilen kapalı ve herkesin kolaylıkla gireme­yeceği mekânlarla sağlanmaktadır.

  • Decameron ve Binbir Gece Masallarını anımsatan “Efrasiyab Hikâyeleri” adlı romanında ölümle oyun oynayan ya da ölüm­le yoldaşlık eden farklı kimlikle sahip kişilerin serüvenlerini konu edinir.
  • “Kitab-ül Hiyel”de tekniğin egemen olduğu bir dünya düşleyen adam İle o adamın İçinde yer aldığı ortam arasındaki karşıtlıkları işlemektedir.
  • “Amat” adlı romanında insanlığın bütün kötülüklerini şahısların­da barındıran mürettebatıyla yok olmaya mahkûm olan “Amat” adlı bir gemiyi anlatır.
  • 2009’da Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü almıştır.

ESERLERİ

ROMAN:

Puslu Kıtalar Atlası, Efrasiyab Hikâyeleri, Kitab-ül Hiyel, Amat, Galiz Kahraman, Yedinci Gün