Kanıtlayıcı Anlatım, Kanıtlayıcı Anlatım Özellikleri, Kanıtlayıcı Anlatım Örneği

Kanıtlayıcı Anlatım

İleri sürülen görüşlerin ispatlanmaya çalışıldığı anlatım­dır. Okuyucunun ikna edilmesi için örneklerden, sayısal veri­lerden, belgelerden, tanık göstermeden, karşılaştırmalardan ve tanımlamalardan yararlanılır.

Dil, göndergesel işlevde kullanılır. Bu anlatım tekniği daha çok bilimsel ve felsefi yazılar ile makale ve eleştiri tür­lerinde kullanılır.

Türkiye’de istihdamın yetersiz gelişmesi nede­niyle, eğitimli, vasıflı kişilerin bir kısmının iş bula­madığı bir gerçektir. Türkiye’de işsizlerin % 19,7’si meslek okulu veya üniversite mezunudur. Ayrıca bu oranın giderek artmakta olması dikkat çekicidir (1991 yılında % 10,4 iken, 2000yılında % 19,7ye yükselmiştir). Bu durum Türkiye’de nitelikli işgücü arzına karşılık yeterli istihdam alanı oluşturul­madığını göstermektedir. Türkiye etkili istihdam politikaları geliştirmek ve uygulamak zorundadır.

(Türkiye’de İşsiz Nüfus, Ali Yılmaz)