Latife Tekin Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

İçindekiler

Latife Tekin Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

  • Kayseri’de doğmuş, Beşiktaş Kız Lisesini bitir­miş. Telefon Başmüdürlüğünde çalışmıştır.
  • Kendine özgü üslubu, anlatım tekniği ve romana yaklaşımıyla çağdaşları arasında öne çıkmıştır.
  • Popüler ve tartışmaya açık konular üzerine oturttuğu siyasal içe­rikli romanlarıyla dikkat çekmiştir.
  • Sanatçı, klasik romana özgü nitelikleri özellikle zaman ve mekanın gereksizliğini vurgulayarak kişilerin ruhsal durumlarını, eylemlerini sebep-sonuç İlişkisine göre kurgulamıştır.
  • “Sevgili Arsız Ölüm” adlı kendi yaşamından izler taşıyan ese­riyle roman türünün sınırlannı zorlayarak ve geleneksel roman anlatımını modern romana uyarlayarak fantastik romanın yolunu açmıştır. Anadolu köy yaşamını ve insanlarını masalımsı bir hava İçinde ele aldığı bu eserinde; kentin kenar semtlerinde fabrika atıkları ile çöp yığınları içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan köyden kente göçmüş bir ailenin hurafelerle şekillenmiş yaşa­mını, zamanla aydınlanan bireylerin aileden kopuşunu ironik ve masalımsı bir üslupla anlatır.

  • “Berci Kristin Çöp Masalları” romanında yoksulluğu masal öğe­leri ve soyutlamalarla zenginleştirerek okuyucuya sunmuştur.
  • “Unutma Bahçesi” adlı romanıyla yazıldığı dönemin (2004) sa­nat ortamını ve siyasal olaylarını ele almıştır. Eser, 2005 Sedat Sl-mavi Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüştür.
  • “Bir Yudum Sevgi” adlı senaryosu 1984’te Atıf Yılmaz tarafından filme çekilmiştir. 22. Altın Portakal Ödülü’nü alan film, 1986’da Uluslararası İstanbul Sinema Günleri’nde en İyi film seçilmiştir.

ESERLERİ

Roman           

Unutma Bahçesi Sevgili Arsız Ölüm, Berci Kristîn Çöp Masalları, Gece Dersleri, Buzdan Kılıçlar, Aşk İşaretleri, Ormanda Ölüm Yokmuş, Muînar

Anı                   

Gümüşlük Akademisi

Senaryo       

Bir Yudum Sevgi

 

Sevgili Arsız Ölüm

Kayseri’nin Bünyan ilçesinden kente giden, orada köy ve kent kültürü arasında yaşamaya çalışan bir ailenin yapısını ve özelliklerini ele alır. Köydeyken tarım ve hayvancılıkla uğraşan, geleneksel bir yapıya sahip olan aile, büyük şehre gidince yeni bir hayatla karşılaşır, zamanla aile içi ilişkileri sarsılır. Evin babası Huvat, kentte bazı dinî gruplardan öğrendiği bilgilerin doğruluğunu yanlışlığını yargı­lamadan kendi çocukları üzerinde uygulamaya başlar ve terör estirir. Romanda köyün geri kalmışlığı, tanm ve hayvancılıkla uğraşması veri­lirken köylünün İslam, inanç ve şaman kültürüne ait izleri de yansıtılır. Romanın kahramanları; Huvat, Aliye, çocukları Halit, Mahmut, Nuğber, Zekiye, Dirmit’tir.

Buzdan Kılıçlar

Roman kırsal kesimden kente üç erkek bir kız ço­cukları ile gelen bir köylü ailesinin gecekondu semtindeki serüven­leri anlatılır. Romanın kahramanları; Halilhan, Gogi (Dursun Ahmet),  Keriman’dır. Halilhan’ın, kardeşleriyle birlikte kurdukları Teknojen isimli şirketi yeniden canlandırmak istemesi olay örgüsünü oluşturur. Eserde, İstanbul’un gecekondu semtlerinde yasayan insanların sınıf atlama öz­lemleri üzerinde durulur. Bu yönüyle ‘Araba Sevdası1 ve ‘Fikrimin İnce Gulu” romanlarına benzer. Yazar bu romanında geleneksel anlatım tar­zını kullanmamıştır. Romanın dili İstanbul’un Kasımpaşa ve Karagümrük civarları ile özdeşleşmiş filinta delikanlı ağzıdır.

Berci Kristin Çöp Masalları

Eserde kentleşme sorununun gecekondu hayatı yaşayanlar üzerindeki etkisi ele alınır. Yazar İstanbul’un çöple­rinin atıldığı bir tepede kurulan gecekondu mahallesini, mahalledeki yaygın batıl inançları alegorik ve ironik bir dille anlatır. Çöplerin arasın­da kurulan mahalle giderek gelişir, eğlence mekânları, gazino, oteller yapılır ve esrar ticareti başlar. Romanın kahramanları; Güllü Baba, Sır­ma, Katır Emeli Deli Gönül’dür.