Mehmet Emin Yurdakul

MEHMET EMİN YURDAKUL- HAYATI-ESERLERİ-EDEBİ KİŞİLİĞİ

1.       1869 yılında İstanbul’da doğdu.

2.       Saray ve Sıbyan Mektebinden sonra Beşiktaş Askeri Mektebi’ne gitti.

3.       Geçim zorluğu nedeniyle öğrenimi yarıda bırakarak memuriyete atıldı.

4.       “Fazilet ve Asalet” adlı risalesinin Sadrazam tarafından beğenilmesi üzerine Rüsumat Daire Evrak müdürü olarak atandı.

5.       Burada çalışırken İstanbul’a gelen büyük İslam düşünürü Cemaleddin Afgani’nin etkisinde kalarak Türk ülküsünü uyandırmak için hece vezni ve sade dille şiirler yazmaya başladı.

6.       1907 yılında İttihat ve Terakki cemiyetine girdi.

7.       1909 yılında atandı Hicaz Valiliğinden  kendi isteğiyle Sivas Valiliğine getirildi.

8.       3 ay sonra istifa ederek İstanbul’ a geldi  ve Türk Ocağı’nın  başkanı oldu.

9.       Mütarekeden sonra Mustafa Kemal’den telgraf alan Mehmet Emin Yusuf Akçura ile Anadolu’ya geçti.

10.   Anadolu’ya geçtiği bu dönemde halkın moral ve motivasyonunu arttırmak için konuşmalar yaptı.

11.   Şark-i Karahisar, Urfa ve İstanbul milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı.

12.   14 Ocak 1944 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

13.   Edebiyat hayatına Servetifünun dergisine yazdığı şiirler başlamıştır.

14.   Servetifünun edebiyatındaki ağır ve ağdalı bir dil yerine daha sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır.

15.   Milli Edebiyatının en önemli şairidir. Edebiyatımızda “Milli Şair ” unvanı ilk kez ona verilmiştir.

16.   Osmanlıcılık ve İslamcılık fikirlerine karşı Türkçülük fikrini savunmuştur.

17.   Türk kavram ve şiirini ilk kez ideal haline getirmiştir.

18.   1897 yılında Türk – Yunan savaşının ardında yayınladığı “Cenge Giderken” isimli şiiriyle hem milli duyguları dile ve de heceyle yazma eğilimi ortaya koymuştur.

19.   Bütün şiirlerini heceyle yazmıştır.

20.   Didaktik tarzda eserler vermiştir.

21.   Şiire biçim yenilikleri de getirmiştir. Dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçerli, altışarlı, sekizer dizeden kurulu şiirler  yazmıştır.

ESERLERİ

Şiir:

Türkçe Şiirler

Türk Sazı

Ey Türk Uyan

Tan Sesleri,

Zafer Yolunda,

Turan Doğru

Hastabakıcı Hanımlar

İsyan ve Dua,

Aydın Kızları

Mustafa Kemal,

Ankara

Nesir:

Fazilet ve Asalet

Türkün Hukuku,

Dante’ye