Mercimek Ahmet Kimdir, Biyografisi, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Mercimek Ahmet Kimdir, Biyografisi, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Hayatıyla ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Farsçadan çevirdiği “Kâbusnâme” adlı eseriyle tanınır. II. Mu­rat döneminde yaşadığı, bu eserinin ön sözündeki bil­gilerden anlaşılmaktadır. Bu eser, 1082’de İran hü­kümdarlarından Keykavus’un oğlu için yazdığı bir öğüt kitabıdır.Mercimek Ahmet, 15. yüzyılın süslü nesrinin karşısına Türkçenin konuşma diline yakın, canlı, açık, sade ve kısa cümleli bir nesri koymuştur