Sinan Paşa Kimdir, Biyografisi, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Sinan Paşa Kimdir, Biyografisi, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

İlk öğrenimini babasından alan Si­nan Paşa küçük yaşlarda İstanbul’a gelir. İstanbul’da dönemin tanınmış ilim adamlarından dersler alır. Edir­ne’de medresede müderrislik yapar. Daha sonra vezirlik makamına yük­selen Sinan Paşa, bir dönem vezir-i azamlık da yapar ancak kısa süre sonra bu görevden alınır.

Fatih döneminin önemli âlimlerinden olan Sinan Paşa, pek çok alanda eser vermiştir. İlk önce akla ve mantı­ğa oldukça önem veren bir düşünce yapısı taşırken sonradan tasavvufa yönelmiştir. Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler söyleyecek kadar şairliği olan Sinan Pa­şa, nesirleriyle ünlenmiştir. Zaten nesirlerinde şiirsel bir üslup vardır. Sinan Paşa‘nın en bilinen eseri “Tazarruname“dir. Bu, tasavvuf! bir eserdir. Daha çok, aşk konusu üzerinde duran eser, varlığın aslını bulmak için yazılmış hikâye ve öğütlerle zenginleştirilmiştir. Tazarruname‘de süslü, sanatlı, seçili bir anlatım vardır. Bu eser, süslü nesrin önemli bir örneğidir. Sinan Paşa‘nın “Nasihatname (Marifetname), Tezkiretü’l Evliya” adlı eserleri de vardır.