Milli Edebiyat- Ali Canip Yöntem (Hayatı ve Eserleri)

Milli Edebiyat- Ali Canip Yöntem (Hayatı ve Eserleri)

  • Sanatçı, edebiyatla ilgili fikirlerini “Türk Yurdu” dergisinde “Milli Edebiyat Meselesi” başlığı altında dört seriden oluşan ya­zısında ortaya koyar.
  • Ali Canip Yöntem’e göre, milli bir edebiya­tı olmayan bir insan topluluğu, bağımsız bir millet olarak da ayakta duramaz. Sanatçı bu nedenle milli edebiyatın gerekli ol­duğuna inanır.
  • Sanatçı, divan edebiyatının artık günümüze uymadığını be­lirtir; fakat aruzla da şiirler yazar.
  • Konuşma dilini yazı diline yak­laştırmak için çalışır. Sanatçıda sembolizme ait unsurlar görülür. Anlam kapalılığına dayanan şiirleri vardır.
  • Milli nazım biçimlerine bağlı kalmaz, genellikle terza rima bi­çiminde şiirler yazar.
  • Şiirlerinin konusunu aşk, tabiat, yalnızlık gi­bi bireysel konular oluşturur. Sonraları aruzdan heceye döner.
  • 1911’den sonra Milli Edebiyat’ın etkisinde kalır; Beş Hececiler üzerinde etkili olur. Sanatçı; edebiyat, estetik, edebiyat tarihi alanındaki çalışmalarıyla da bilinir.

 ESERLERİ

Geçtiğimiz Yol (Şiirler)

Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşala­rım (Tenkit)

Naima Tarihi

Türk Edebiyatı Antolojisi

Bunları da gezebilirsin.

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Kahramanmaraş’ ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü …