Milli Edebiyat Akımının Genel Özellikleri-Kısa Bilgi

MİLLİ EDEBİYAT AKIMI(1911–1923)’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ: