Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Milli Edebiyat Sanatçıları – Beş Hececiler

BEŞ HECECİLER

  • Şiire aruzla başlamışlardır.
  • Özellikle Ziya Gökalp’tan etkilenerek Milli Edebiyat akı­mına yönelmişlerdir.
  • Anadolu’yu ve Anadolu insanının yaşamını coşkuyla yansıtmışlardır.
  • Süsten uzak, günlük konuşma diliyle şiirler yazmışlardır.
  • Ağırlıklı olarak hece ölçüsünü ve dörtlüğü kullanmışlar­dır.
  • Cumhuriyet Dönemine bu toplulukla girilmiştir.
  • Realizmle yazmak isteseler de kuru romantizmin uzak duramadılar.

Halit Fahri Ozansoy,

Enis Behiç Koryürek,

Yusuf Ziya Ortaç,

Orhan Seyfi Orhon,

Faruk Nafiz Çamlıbel

Bunları da gezebilirsin.

Aşık Daimi, Ali İzzet Özkan, Davut Sulari, Sefil Selimi Hayatı ve Eserleri…

Aşık Daimi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Erzincan yöresi aşıklarından olup İstanbul’da yaşamıştır. …