Milli Edebiyat Sanatçıları – Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Hayatı – Eserleri)

Milli Edebiyat Sanatçıları – Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Hayatı – Eserleri)

  • Eserlerinde Türk toplumunun Tanzimat’tan   Cumhuriyet dönemine geçirdiği dönüşümleri anlatmıştır.
  • Fecr-i Ati‘ den Milli Edebiyata geçen bir sanat çizgisi izle­miştir.
  • Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarını, Türk toplumu­nun yaşamını ve sorunlarını işlemiştir.
  • Romanlarını sağlam bir teknikle kaleme almış, karakter­leri başarıyla canlandırmıştır.
  • Toplum için sanat” anlayışıyla ağır olan dilini sadeleştirmiştir.
  • Türk edebiyatına tezli roman düşüncesini – özellikle “Yaban“la – getirmiştir.
  • Realizmden etkilenmiştir.
  • İlk romanı olan Kiralık Konak‘ta -Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’nın sonuna- bir ailenin üç kuşağını; Hüküm Ge­cesi, Sodom ve Gomore‘de İstanbul’un mütareke yılları­nı; Yaban‘da Ahmet Celal karakterinden hareketle Kurtu­luş Savaşı yıllarındaki Anadolu’yu ve aydın-halk kopuk­luğunu; Panorama‘da Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki yeni­likleri, Atatürk’ün ölümünden sonraki yılları anlatır.

Eserleri:

Roman: Kiralık Konak, Yaban, Ankara, Sodom ve Gomore, Hüküm Gecesi, Panorama, Nur Baba, Hep O Şarkı, Bir Sür­gün

Hikâye: Bir Serencam, Milli Savaş Hikâyeleri, Rahmet

Mensur Şiir: Erenlerin Bağından, Okun Ucundan

Anı: Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl

Ulus gazetesinde Kurtuluş Savaşı’yla ilgili yazdığı ma­kaleleri: Ergenekon

Biyografi: Atatürk