Sadık Yalsızuçanlar Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Sadık Yalsızuçanlar Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

  • Malatya doğumludur, Hacettepe Üniversitesi Türkoloji Bölümünü bitirmiş, öğretmenliğin yanı sıra Televizyon ve radyolarda yapımcılık yapmıştır.
  • İslami ve gelenekçi bir söylemle modern-post-modern tarzda eserler yazmıştır.
  • Asıl uğraşı alanı öykü olmasına karşın roman, masal, deneme, araştırma ve söyleşi türlerinde ürünler vermiştir.
  • Alegorik ve soyut bir öykü dilinin çarpıcı örneklerinin yer aldığı “Şehirleri Süsleyen Yolcu” adlı hikâye kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği’nin yılın hikayecisi ödülünü kazanmıştır.

  • İlk romanı “Yakaza”da bir taşra kasabasında sıkışmış hayatla­rı, parçalanmış benlikleri, Türkiye tarihinin kırılma noktalarında savrulan dünyaları anlatıyor. Bir öğretmenin Uyku ile uyanıklık arasında gidip gelen ruhların geride bıraktıkları aşklar, kırılmış umutlar, kendi içinde yolculuğa çıkan hikâyesinde gün yüzüne çıkıyor.
  • “Gezgin” romanında ünlü Arap felsefecisi ve gezgini Endülüslü bilge tbni Arabi’nin menkıbesini modernize ederek yeniden yo­rumlamıştır. Eser, geleneksel söz kalıplarıyla başlayan. Doğu metaforlarıyla (mecaz) zenginleşen ve kahramanın kişiliğinde derin­leşen bir anlatım biçimiyle kaleme alınmıştır.
  • “Anka” adlı romanında İslam bilgelerini bugünde yaşayan kah­ramanların hayatlarına dolayarak özgün bir anlatımla ünlü muta­savvıf Niyazi Mısri‘yi anlatmıştır.

 

ESERLERİ

HİKAYE

Şehirleri Süsleyen Yolcu, Gerçeği İnciten Papağan, Garip, Ayan Beyan, Kerem ile Aslı, Hiç, Kuş Uykusu, Varlığın Evi

ROMAN

Yakaza, Gezgin, Anka, Cam ve Elmas, Mem ile Zin