Sait Faik Abasıyanık Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Sait Faik Abasıyanık Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

 • Adapazarı’nda doğdu.  Asıl  adı  Mehmet Sait’tir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa­kültesini tamamlamadan ayrıldıktan sonra İsviçre ve Fransa’da bir süre ekonomi eğitim gördü. Daha sonra kendini yazarlığa adayan sanatçı, siroz hastalığından İstanbul’da öldü. Annesi Makbule Abasıyanık,   1955’te oğlunun kitaplarının gelirinden karşılanmak ve Sait Faik’in ölüm yıldönümlerinde verilmek üzere Sait Faik Armağanı”kurdu.
 • Lise yıllarında şiir ve hikâye yazmaya başlamış, zamanla yazarlığı meslek edinmiştir. O Getirdiği biçim ve içerik yeniliğiyle modern Türk hikâyeciliğinin öncülerinden olmuştur.
 • Çehov tarzı (durum/kesit) hikâyeciliğinin Türk edebiyatındaki ilk ve en önemli temsilcilerindendir.
 • Giriş-gelişme-sonuç bölümleri olan, “olay’ın hâkim olduğu klasik hikâye tekniğine önem vermemiş, kişilerin ve nesnelerin anlık durumlarını tasvir etmiştir.
 • Hikâyedeki konu ve olay akışını ikinci plana atarak öykülemeyi ruhsal değişiklikler yoluyla vermeye çalışmıştır.
 • İlk hikâyelerinde çocukluk ve gençlik yıllarına ait gözlemlerini, sonra yazdıklarında yaşadığı şehirlerdeki -genellikle İstanbul-yaşamı anlatmıştır.
 • İstanbul hikayecisi’ olarak anılan yazar; hayatının geçtiği İstan­bul ve Burgazada’daki balıkçıları, deniz insanlarını, toplumun dışladığı kişileri, İşsizleri, kenar semtlerdeki yoksul insanları, fab­rikaları- basit meyhaneleri-kahvehaneleri ve buradaki insanların dünyalarını anlatmıştır.
 • Kahramanlarını “sıradan, küçük İnsanlardan seçen sanatçı; kötü­leri, zalimleri eleştirmiş ve iyilerden, ekonomik koşulların ezdiği insanlardan yana olmuştur.
 • ‘Bir insanı sevmekle başlar her şey’ diyerek insana, doğaya, top­luma ve olaylara sevgiyle yaklaşmıştır.
 • Bireysel ve toplumsal konuları gerçekçi ve gözlemci bakış açısıyla ele almıştır.
 • Sanat kaygısından uzak bir Türkçeyle yazan sanatçının sıcak, sa­mimi, okuyucuyu sarıveren canlı bir anlatımı vardır.
 • “Kayıp Aranıyor” romanında eski bir konsolosun kızı olan Nevin’in, kocası Özdemir’le anlaşamaması ve evi terk etmesini konu edinmiştir.
 • Batı’daki edebi anlayışların, akımların tesirinde kalmamış, özgün bir yazar olmayı başarmıştır.
 • Kendisinden sonra gelen Ferit Edgü, Adalet Ağaoğlu, Demir Özlü gibi birçok yazarı etkilemiştir.
 • Yazı hayatında “gözlemci balıkçı, züğürt yazar, sorumlu avare, çakırkeyf sirozlu, küfürbaz şair, müflis tacir, anadan doğma çevreci, hamdolsun diyemeyen rantiye”gibi sıfatlarla anılmıştır.
 • Amerika’da Mark Twain Derneği tarafından modern edebiyata yaptığı hizmetlerden dolayı onur üyeliğine seçilmiştir.

Hikâye

Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Mahal­le Kahvesi, Havada Bulut, Kumpanya, Havuz Başı, Son Kuşlar, Alemdağ’da Var Bîr Yılan, Az Şekerli, Tüneldeki Çocuk, Müthiş Bîr Tren

Roman

Medar-ı Maişet Motoru (ikinci baskı ı952’de “Birtakım İnsanlar” adıyla). Kayıp Aranıyor

Şiir               

Şimdi Sevişme Vakti