Sanatsal Metinlerle Öğretici(Bilimsel) Metinlerin Farkı

 

SANATSAL METİNLERLE ÖĞRETİCİ METİNLER ARASINDAKİ FARKLAR

SANATSAL METİNLER

ÖĞRETİCİ METİNLER

 • Estetik zevk uyandırmak,çağrışımda bulunmak üzere yazılır.
 • Bilgi vermek amacıyla yazılır.
 • Kesinlik yoktur.
 • Kesinlik vardır.
 • Üslup kaygısı vardır. Nasıl anlattığı önemlidir.
 • Üslup kaygısı yoktur. Ne anlattığı önemlidir.
 • Öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılır.
 • Açıklayıcı, tanımlayıcı, örnekleyici anlatım kullanılır.
 • Söz sanatları çok fazla kullanılır.
 • Söz sanatı kullanılmaz.
 • Gerçekli kurmaca gerçeklik olarak aktarılır.
 • Anlatılanlar gerçeğin ta kendisidir.
 • Dil sanatsal işlevde kullanılır.
 • Göndergesel ve dil ötesi işlevde kullanılır.
 • Özneldir.
 • Nesneldir.
 • Sanatsal metinler, öğretici metinlerden faydalanıp kendine kaynak alırken öğretici metinler, sanatsal metinleri kendine kaynak olarak alamaz.
 • Yan anlamlar ve mecazlar bakımında zengindir
 • Gerçek,temel ve terim anlamlı kelimeler çok kullanılır.
 • Sanatsal metinlerin anlamı okuyucusunun bilgisine, kültürüne göre değişir.
 • Öğretici metinlerin anlamı herkes tarafından aynı algılanır.
 • Kelimeler karışık  ve farklı anlamlara gelecek şekilde olabilir.
 • Kelimeler sade ve net bir şekilde aktarılır.
 • Dolaylı bir anlatım vardır.
 • Doğrudan bir anlatım vardır.