Servetifünun Romancılarının Etkilendikleri Akımlar

SERVETİFÜNUN ROMANCILARININ ETKİLENDİKLERİ EDEBÎ AKIMLAR

  • Servetifünun romanları, realizm ve natüralizm akımlarının etkisi altında yazılmıştır. Bu akımların sonucu olarak hayatta görülen ya da görülebilecek olay ve kişiler anlatılmıştır.
  • Servetifünun romanlarında görülen olay, mekân, düşünce gibi birçok unsur, o dönemin toplum hayatında gözlemlenerek sanatın gerçekliğine uygun bir şekilde yansıtılmıştır.
  • “Gözlem”; realist sanatçıların gerçekliğe ulaşmak, gerçekliği ortaya koyabilmek amacıyla gerekli olan bilgi ve belgeleri toplayabilmek için başvurdukları en önemli unsurdur. Çevre her yönüyle incelenir, tasvire önem verilir.
  • His ve duygular ise ikinci plandadır. Realist romanda sanatçı eserine kendi duygu düşünce ve hayallerini yansıtmaz, yani olayların akışına müdahale etmez ve eserde kişiliğini gizler.
  • Olaylar; realizme bağlı olarak tarafsız bir gözle, kişilerin fiziksel ve psikolojik yönleri de yine nesnel bir bakış açısıyla yansıtılmıştır.