Ses Bilgisi / Ses Olayları ile İlgili Test Çöz-3

TYT Türkçenin önemli konularından biri olan Ses Bilgisi / Ses Olayları ile İlgili Test Çöz-3 testinde 15 tane soru bulacaksınız. Başarılar dilerim.

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek gösterilebilir?
A)  Yardan ayırdı felek, gurbete saldı beni
B)  Seni ben unutmak istemedim ki
C)  Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım
D)  Arıyorum yıllar var ki ben  onu
E)   Baharın gülleri açtı, yine mahzundur bu gönlüm

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz düşmesine örnek gösterilebilir?
A) Arabalar alçacık kaldırımlar üzerine park etmişti.
B)   Sürücüler trafik kurallarına pek  uymuyordu.
C)  Kentin başlıca geçim kaynağı balıkçılıktı.
D)  Tramvay bu kentin neredeyse  sembolüydü.
E)   Kavşaklar kent içi ulaşımı bir hayli rahatlatmıştı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesine örnek gösterilemez?
A)  Kalbim bu kadar heyecana dayanamaz benim.
B) Onu yanımda göremeyince aklım başımdan gitti.
C) Bana da hakaret etmeye başlayınca sabrım taştı.
D) Bir demet çiçekle gönlümü almaya gelmişti arkadaşım.
E)   Burnunun dibindeki kitabı göremiyor musun?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü türemesine örnek gösterilebilir?
A) Kalabalık içinde kendisinin azarlanmasına sinirlenmişti.
B) Kimse benim ne demek istediğimi anlamamıştı.
C) Yağmurla birlikte sokaklar nehir yatağına döndü.
D) Daracık sokaklardan geçerek kentin meydanına indik.
E)   Arabası bozulunca eve taksiyle döndü.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir kullanım görülmektedir?
A) Dün akşam güzel bir film izledim.
B)  Bu teklifinizi değerlendireceğim.
C)  Radyonun sesini kısmalısınız.
D)  Başkalarını rahatsız etmemelisiniz.
E) Ne kadar kilo almışsın böyle!

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimine örnek gösterilebilir?
A)  Bu güzel kalemi nereden aldın?
B)   Çocukluk  günlerimi çok özlüyorum.
C)   Bu mağazanın ürünleri kaliteli oluyor.
D)   Kendisine verilen paraları cebine koydu.
E)  Oldukça coşkulu bir programdı bence.

7.  Türkçede  “b”   ünsüzü,  kendinden  önce  gelen “n”  ünsüzünü “m”  ünsüzüne dönüştürür.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek gösterilebilir?
A) Çocukken babam bana küçük bir kumbara almıştı.
B) Yolun bu kadar dolambaçlı olacağını tahmin etmemiştim.
C) Araba firmaları yeni bir kampanya başlatıyormuş.
D) Depremde koca binalar gümbür gümbür devrildi.
E) Yağmur suyuyla yıkanan çamaşırlar bembeyaz olmuştu.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesine örnek gösterilebilir?
A)   Çocuklara  bakacak  birini arıyorlar.
B)  Böyle yumuşacık koltuklarda uyunmaz mı hiç?
C) İlerideki tepeciği de aşarsak kente. varmış olacağız.
D)   Bunu bir kitapçıkla okura duyuralım.
E)   Gelecek hafta aynı yerde aynı saatte buluşalım.

9. Sisler Bulvarı’nda seni kaybettim
Sokak lambaları öksürüyordu
Yukarıdaki altı çizili sözcükte görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Hece düşmesi – ünsüz yumuşaması – ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü daralması – ünsüz benzeşmesi – ünsüz türemesi
C)  Ünsüz yumuşaması – ulama – ünsüz düşmesi
D) Ünsüz düşmesi – ünlü türemesi – ünsüz yumuşaması
E)   Ünlü türemesi – ünsüz düşmesi – ulama

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek gösterilebilir?
A)  Bu tatil kasabasına ilk kez geliyordum.
B) Herkesin bu otelden memnun olacağını biliyordum.
C) Mahalle sakinleri suların bir haftadır akmadığını söylüyordu.
D) Yaz günleri neşe ve eğlence içinde geçip gidiyordu.
E)  Bu olayı ne zaman hatırlasa gülüyordu.

11 . Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yapılmıştır?
A)   Alnında yeni bir çizgi var gibi
B)  Titrek bir mum ışığı kadar mahzun
C)  Gecenin geç saati yaklaşıyor pencereme
D)  Mesut yaşıyorum gölgesinde aşkın
E)   Ne günler geçirdik, puslu, yağmurlu

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek gösterilebilir?
A)  Şeftalileri sepetlere doldurdular.
B)   Köyleri kasabaya bir hayli yakındı.
C)  Traktörün onlar için hayati önemi vardı.
D) Konuşulanları duyabilmek için kapıya yaklaşmış.
E)   Bildiklerini içten bir dille anlatırdı bize.

13. Türkçede ad tamlamalarında kaynaştırma sesleri “n” ve “s” dir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek gösterilebilir?
A)   Sesini çok beğenmiştim senin o gece.
B)  Evin tavanı yağmurdan dolayı akıyordu.
C)  Sizin de gelmenize çok memnun oldum.
D)  Yeni seçim kanunu yürürlüğe girmiş.
E)   Bir kulübenin önünde bekliyordu beni.

14. Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden (p,ç,t,k) biri bulunan sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ses yumuşar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala örnek gösterilebilir?
A) Gece, neredeyse üçe kadar sürdü mezuniyet gecemiz.
B) Şehrin meydanına görkemli bir zafer takı kurmuşlardı.
C) Evdeki eski eşyaları yazlığa götürmeye karar verdi.
D) Saçına kır çiçeklerinden örülmüş bir taç takmıştı.
E) Filmin sonunda kahramanın ölmesi, hepimizi üzmüştü.

15. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinden sonra ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün son  hecesindeki ünlü düşer?
A) Dilim                   B) Kilim                   C)  Bilim
D) İlim                      E) Birim

CEVAPLAR

1

D

9

A

2

A

10

C

3

A

11

B

4

D

12

E

5

E

13

E

6

D

14

C

7

B

15

D

8

B