Ses Bilgisi / Ses Olayları ile İlgili Test Çöz-4

TYT Türkçenin önemli konularından biri olan Ses Bilgisi / Ses Olayları ile İlgili Test Çöz-4 testinde 16 soru vardır. Başarılar dilerim.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek gösterilebilir?
A)  Şeftalileri sepetlere doldurdular.
B)  Köyleri kasabaya bir hayli yakındı.
C)  Traktörün onlar için hayati önemi vardı.
D) Konuşulanları duyabilmek için kapıya yaklaşmış.
E)   Bildiklerini içten bir dille anlatırdı bize.

2. Edebiyatımızda seçkin bir yeri olan yazarın yapıtlarını okudukça ufkunuzun genişlediğini  hissedeceksiniz.
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur?
A)  Ünlü düşmesi
B)  Ünsüz yumuşaması
C)  Ünsüz benzeşmesi
D)  Ünlü türemesi
E)  Ünsüz türemesi

3.  Kar düştü yollara
Oysa daha vakti var
Yaşlı hissediyorum kendimi
Odamda buz gibi soğuk  var
Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur?
A)  Ünsüz değişimi
B)  Ünsüz benzeşmesi
C)  Ünsüz türemesi
D)  Ünlü düşmesi
E)  Ünsüz düşmesi

4. Deniz durgun uzuyor göz alabildiğince
Uykumda hayaletler sulardan yükseliyor
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez?
A)  Ünlü  düşmesi
B)  Ünsüz düşmesi
C)  Ünlü daralması
D)  Ünsüz değişimi
E)  Ünlü türemesi

5. Eğer şairsem, beni tanırsan
Yağmurdan korktuğumu bilirsen
Gözlerim aklına gelirse
Elimden tut, yoksa düşeceğim
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnek gösterilemez?
A)  Ünsüz değişimi
B)  Sert sessiz benzeşmesi
C)  Hece düşmesi
D)  Kaynaştırma ünsüzü
E)  Ulama

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, yapım eki alırken ünlü kaybına uğramıştır?
A)   Bu topraklarda her çeşit bitki yetişiyormuş.
B)  İki saatlik bir uyku epey iyi  gelmişti.
C) Sözlerindeki çelişki davranışlarına da yansıyor.
D) Bu tutku onu bu alanda yapıtlar vermeye yöneltti.
E)  Parmağındaki sargı bezini değiştirecekmiş.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır?
A) Oyuna başlamadan önce öğrencileri ikişerli olarak gruplandırdı.
B) Yarışmayı kazanana bilgisayar hediye edilecekmiş.
C) Alanın ortası renk renk bayraklarla süslenmişti.
D)  Size onun, ödülü alacağını söylemiştim.
E) Kazanacağına kimse ihtimal vermiyordu senin.

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “ulama” ya bir örnek vardır?
A)   Köyüne geç dönen bir sürgün  gibiyim
B)  Henüz genç başında yeller  esiyor
C)  Dudağa kanla çizmek yeniden tebessümü
D)  Bir nefes dinlenmeden hasretle koşmak sana
E)  Türkülerle yunmuş yıkanmış  dilim

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına uymayan bir kullanım vardır?
A) Bu kentin tarihine ilişkin bilgilere çeşitli kitaplardan ulaşmak mümkün.
B) Şehirleşme, bu turistik kentin tarihi dokusunu oldukca etkilemiş.
C) Tepeden baktığınızda eski şehirle yeni şehrin birbirinden nasıl ayrıldığını görebilirsiniz.
D) Kenti ikiye bölen nehir üzerinde değişik dönemlerde yapılmış birçok köprü vardır.
E) Bu kent her dönemde, tarihi yenilikleriyle yabancıların dikkatini çekmiştir.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimine örnek gösterilemez?
A) Daha yirmisindeyken edebiyatın tadını duymuş, önemini anlamıştı.
B) Düşünmeden iş yapanlar yaptıkları işin sonucuna katlanmak zorundadır.
C) Burası oldum olası musikinin beşiği olarak nitelenen bir kent.
D) Dünyada hiçbir yazılı yasanın kalıbına dökülmeksizin uyulacak kurallar vardır.
E) Hepimiz biliriz, bir ülkeden bir ülkeye şiir taşımak, mal taşımaktan zordur.

11 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesine örnek gösterilemez?
A)  Ben göğsümü gere gere hakkımı alırım.
B)   Kimsenin keyfini bozacak değilim.
C)   Bütün gününü bu iş uğruna harcadı.
D)  Hepinizi ayrı ayrı ziyaret edeceğim.
E)  Canınız sıkılmışsa biraz gezdireyim sizi.

12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A)  Burada merakımı giderecek birçok kitap var.
B) Sosyal ahlaka verilen değer her geçen gün artıyor.
C) Hukukun üstünlüğü bence her şeyden önemlidir.
D)  Bu karar tüm üyelerin iştirakıyla alındı.
E) Leylakı bu kadar sevdiğini bilseydim kazağını o renk alırdım.

13. Kimi sözcüklerde sert ünsüzler iki ünlü arasında kalmadıkları halde yumuşar.
Aşağıdakilerden hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım vardır?
A)  Bir zafer müjdesi burada her isim
B)   Şimdi gözyaşlarımla karanlığı delerim
C)   Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna
D)  Ayrılan gün olur döner sandılar
E)  Varlığımı yalnız ona verdim ben

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesine örnek gösterilebilir?
A) Arkadaşının sözlerine çok içerledi ama sesini çıkarmadı.
B) Gördüğü manzara karşısında yüreği sızladı kadının.
C)   Resmi, orasından burasından kesip küçülttü.
D)  Büyük bir apartmanın üst katında oturuyordu.
E) İş güç derken vaktin nasıl geçtiğini anlayamadı.

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü darlaşmasına örnek gösterilemez?
A)  Şimdi kımıldamıyor zaman bile yerinden
8)   Bakarım İstanbul diye her yana
C)  Kardeşi adım adım oynuyordu ortada
D)  Yüzü benziyordu bahar ayına
E)   Her sarsıntı gönlümde bir külü eşiyordu

16. İlgi eki, ünlüyle biten bir sözcüğe eklenirken, kendinden önce “n” kaynaştırma ünsüzünü alır.
Aşağıdakilerin hangisinde buna uymayan bir kullanım görülmektedir?
A) Taşındıkları odanın manzarası çok güzeldi.
B) Kitabı almak için kardeşinin parası yetmeyince ona borç verdi.
C) Onu neyin bu kadar üzdüğünü bir türlü anlayamadım.
D) Hatanın kimde olduğunu sanırım hiç kimse bilmiyordu.
E) Sözlerinin onlar üzerinde pek etkisi galiba.

CEVAPLAR
1-E      11-E
2-D     12-E
3-E     13-C
4-E     14-C
5-D     15-E
6-B     16-C
7-E
8-B
9-B
10-E