Ses Bilgisi / Ses Olayları -1 (Online Test Çöz)

TYT Türkçe sınavında sürekli çıkan konulardan biri olan Ses Bilgisi / Ses Olayları ile ilgili aşağıda 15 tane soru bulacaksınız. Başarılar dileriz.

Ses Bilgisi / Ses Olayları -1

Tebrikler - Ses Bilgisi / Ses Olayları -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Üleştirme sayı sıfatı eki, -er (-ar), ünlüyle biten sa­ yılara eklendiğinde araya "ş"  kaynaştırma harfi girer.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala örnek oluşturmayan bir sözcük vardır?

A) Babalarından ellişer lira harçlık aldılar.

B) Hastalanan çocuklar altışar gün izin aldılar.

C) Yarışmada her adaya yirmişer soru soruldu.

D) Öğrenciler bahçede ikişerli sıra oldular.

E) Otobüsler beşer dakika arayla hareket ediyor.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde süreksiz sert ünsüzlerin yumuşamasına bir örnek vardır?

A) Toplumsal olaylar, o toplumda yaşayan her insanı az ya da çok etkiler.

B) Gazetelerdeki haberler kimi zaman insanın ruhsal durumunu olumsuz etkiliyor.

C) Son bir ayda akşam geç saatlere kadar işyerinde tek başıma çalışıyorum.

D) Önümüzdeki ay, bu salonda uluslararası bir toplantı yapılacak

E) Dün, bu kentte insanların birçoğu evlerinden çıkmaya cesaret edemedi.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili özcük ek alırken bu sözcüğün ünsüzlerinden biri düşmüştür?

A) Kazayı birkaç sıyrıkla atlattığına seviniyordu.

B) Çocuklar iki saattir okulun bahçesinde oynuyorlar.

C) Gazeteci bu bilgiyi istemeden ağzından kaçırmıştı.

D) Bizimle konuşurken bile aklı hala dünkü tartışmadaydı.

E) Küçücük çocuklar ne güzel resimler yapmışlar böyle!

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde ünlü daralması olmamıştır?

A) Yeni öğretim yılı yarın başlıyor.

B) Çocuklar gösteriyi ilgiyle izliyor.

C) Saçlarını her gün farklı bir şekilde tarıyor.

D) Ülkesinden ve sevdiklerinden ayrı yaşıyor.

E) Güneşin ilk ışıkları odamın duvarlarına yansıyor.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 5

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz düşmesi olmuştur?

A) Araba kaymasın diye arka lastiğe büyücek bir taş koydular.

B) Konuşmasında sık sık devrik cümle kullanan bir kişiydi.

C) Sonbahar gelince yemyeşil yapraklar sararmaya başladı.

D) Bazı insanlar altın yumurtlayan tavuğa benzetilir.

E) Oynamak, bütün çocukların en doğal hakkıdır.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte ünsüz türemesi olmamıştır?

A) Vergi affı birçok insanı rahatlattı.

B) Sokaklar çok sessiz bugün.

C) Sorunun iki şıkkı silik çıkmıştı.

D) Askeri üsse giriş çıkışlar yasaklandı.

E) Bu önergenin reddi

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte kaynaştırma ünsüzü yoktur?

A) Öğrenci servisi bugün on dakika geç geldi okula.

B) Çocuklardan biri, cantasını güçlükle taşıyordu.

C) Ahmet, elmanın yarısını en küçük kardeşine verdi.

D) Çocuklar yatmadan önce yarımsar şişe süt içtiler.

E) Odayı havalandırmadan çalışmaya başlamazdı.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8

Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem ünsüz uyumu hem ünlü düşmesi vardır?

A) Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi

B) Asıldı arabamız bir dağın yamacına

C) Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu

D) Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi

E) Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9

Sen gittin kaderim düşman kesildi

Alnına simsiyah mührü basıldı

Bütün aynaların yüzü asıldı

Gülmüyor sultanım sensiz gülmüyor

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Ulama

B) Ünlü türemesi

C) Ünlü daralması

D) Ünsüz uyumu

E) Ünlü düşmesi

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10

Herkes çok sıkılmıştı. Yorgunluktan benzi sararanlar vardı. Ama kimse yolculuğun ne zaman  biteceğini bilmiyordu.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Ünlü daralması

B) Ünlü düşmesi

C) Ünsüz değişimi

D) Ünsüz uyumu

E) Ünsüz türemesi

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 11

En az bir insanın girebileceği büyüklükteki bu mağaralarda, bugün nesli tükenmiş canlılar yaşıyormuş bir zamanlar.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Ünlü daralması

B) Ünlü düşmesi

C) Ünsüz değişimi

D) Ünsüz uyumu

E) Ünsüz türemesi

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 12

Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden (p, ç, t, k) biri bulunan sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ses yumuşar.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uymaz?

A) ağaç                             B) tarak

C) yapıt                           D) kitap

E) yurt

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte ünlü türemesi olmamıştır?

A) Kasabada ilk iş olarak sıcacık bir çorba içtik.

B) Gencecik insanlar umutlarını kaybetmişti.

C) İnsanda azıcık insaf olsa böyle davranmaz.

D) Eski mahallelerin daracık sokakları vardır.

E) Kadıncağız biricik oğlundan ayrılmaya dayanamadı.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 14

Türkçede, ad tamlamalarında kaynaştırma sesle­ ri "n" ve "s" dir.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle bir ad tamlaması yapılırken bu kurala uyulmaz?

A) ayva

B) oda

C) deri

D) gezi

E) su

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 15

Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem ünlü düşmesi hem ünlü daralması vardır?

A) İsmini sayıklıyorum rüyalarda

Sen duymuyorsun ne yazık

B) Karanlık sokaklarda koşuyorum

Bulamıyorum seni ne yazık

C) Bütün beyazlarda yüz aklığın var

Tertemiz sularda berraklığın var

D) Dil susuyor, kuşlar bile ötmüyor

Sana olan susuzluğum bitmiyor

E) Bin bir keyifle akar suyun

Ağaçtaki çiçeğin hatırına

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.