Şiir Bilgisi – 2

ŞİİR BİLGİSİ – 2

1.     Mısra sonlarındaki ses benzerliğine … denir. Eğer iki ses benzerliği varsa …, ikiden çok ses benzerliği varsa … olur.

        Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)    redif – yarım uyak – tam uyak

B)    uyum – zengin uyak – cinaslı uyak

C)    uyak – tam uyak – zengin uyak

D)    uyak – tam uyak – cinaslı uyak

E)    vezin – yarım uyak – tam uyak

 

2.     Bursa’da eski bir cami avlusu

Küçük şadırvanda şakırdayan su.

Bu dizeler, ölçü ve uyak yönünden aşağıdakilerden hangisiyle paraleldir?

A)    Kaşın kudret kalemiyle yazılmış

Güzel, hicrin ile bağrım ezilmiş

B)    Uzun kavak ne gidersin engine

Yaprakların benzemiyor rengine

C)    Menekşe açılır bahar, yaz olur

Niçin boynu eğri, ömrü az olur

D)    Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar

Kapanırdı daha gün batmadan kapılar

E)    Yıldız arıyorum gökler dolusu

Zaman oraya varmamış olsun

 

3.     Sevgiden, sevinçten böyle pek uzak

Yaşamak bilsen ah ne acı anne!

Yılların saçında yaktığı her ak

Şu ıssız gönlümün son tacı anne!

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    I. ve III. dizelerde tam uyak vardır.

B)    II. ve IV. dizelerde zengin uyak vardır.

C)    Kelime halinde redif kullanılmıştır.

D)    6 + 5 durak ve 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

E)    Sarmal uyak düzenine uymaktadır.

 

4.     Vücuduma uğurböcekleri konuyor.

Ne estetik şey onlar.

–Uç böcek, uç, annen sana terlik pabuç alacak, diyorum.

Uçuyorlar.

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisinden esinlenerek yazılmış bir şiirden      alınmıştır?

A) Epik şiir                                      B) Satirik şiir

C) Dramatik şiir                              D) Pastoral şiir

E) Didaktik şiir

 

5.     Yeşil pencereden bir gül at bana

Işıklarla dolsun kalbimin içi.

Geldim işte mevsim gibi kapına

Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

Bu dörtlükte aşağıdaki uyak türlerinden hangisi örneklendirilmiştir?

A) Tunç uyak                                   B) Tam uyak

C) Zengin uyak                                               D) Cinaslı uyak

E) Yarım uyak

 

6.     Lirik şiir:  Duygunun ön plana çıktığı şiirlere,

Epik şiir:Kahramanlık, yurt sevgisi gibi temaların işlendiği şiirlere,

Dramatik şiir:Bir fikri, bir insanı, bir alışkanlığı yeren şiirlere,

Pastoral şiir : Kır ve doğa sevgisini dile getiren  şiirlere,

Satirik şiir : Manzum tiyatro eserlerindeki   şiirlere     denir.

Yukarıdaki açıklamaları verilen şiir türlerinden hangileri yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?

A)    Lirik – Satirik

B)    Epik – Pastoral

C)    Pastoral – Lirik

D)    Dramatik – Epik

E)    Satirik – Dramatik

 

7.     Şu dağlar olmasaydı

Çiçeği solmasaydı

Ölüm Allah’ın emri

Ayrılık olmasaydı.

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)    Kafiyelenişi a–a–b–a şeklindedir.

B)    Tam kafiye kullanılmıştır.

C)    Ayrılıktan duyulan hüzün dile getirilmiştir.

D)    Mani özelliği göstermektedir.

E)    “olmasaydı” kelimesiyle cinas yapılmıştır.

 

8.     Aşağıdakilerin hangisinde “zengin uyak” vardır?

A)    Delikanlı oldum, barut kesildin

Aşık oldum, yar olmayı sen bildin

B)    İpek oldun yar omzuna serildin

Gönül aldın en değerli yosmadan

C)    Asker oldum, tüfeğimde kundaksın

Eş bulunca, baktım bize kuraksın

D)    Beşik oldun, ben anamdan doğunca

Gah gül oldun, gah tomurcuk, gah gonca

E)    Yokluğunla kalbimizde meraksın

Sen yok olma ölüm bizi sarsmadan

9.     El çek tabib el çek yaram üstünden,

Sen benim derdime deva bilmezsin.

Sen nasıl tabibsin yoktur ilacın,

Yaram yürektedir sarabilmezsin.

Bu dörtlüğün II. ve IV. dizesinde görülen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım uyak                 B) Tam uyak

C) Zengin uyak                               D) Cinaslı uyak

E) Örüşük uyak

 

10.   Kalem böyle çalınmıştır yazıma

Yazım kışa uymaz, kışım yazıma

Bu dizelerde örneklendirilen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım uyak                 B) Zengin uyak

C) Tam uyak                   D) Tunç uyak

E) Cinaslı uyak

 

11.   Kafiyeli mısraların sıralanışı a–a–b–a veya   a–a–a–b şeklinde olan düzene …; a–b–a–b şeklinde olan düzene …; a–b–b–a şeklinde olan düzene ise … denir.

        Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)    düz uyak – çapraz uyak – sarmal uyak

B)    düz uyak – sarmal uyak – çapraz uyak

C)    örüşük uyak – çapraz uyak – sarmal uyak

D)    örüşük uyak – düz uyak – mani tipi uyak

E)    mani tipi uyak – çapraz uyak – düz uyak

 

12.   Oda senin, oda senin

Döşenmiş oda senin

Ne istersin sevdalım

Bir canım var, o da senin

Yukarıdaki dörtlükte altı çizili tekrarlarda görülen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinaslı uyak                                  B) Tunç uyak

C) Yarım uyak                 D) Zengin uyak

E) Tam uyak

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

CEVAPLAR

1 C

2 C

3 E

4 D

5 E

6 E

7 E

8 D

9 C

10 E

11 A

12 A