Şiir Bilgisi – 1

 

ŞİİR BİLGİSİ – 1

1.     Dudağında yangın varmış dediler
        Ta ezelden yayan koşarak geldim.
        Alev yanaklara sarmış dediler
        Sevda seli oldum, taşarak geldim.
        Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek yoktur?
A) Redif                                         B) Yarım uyak
C) Tam uyak                                   D) Zengin uyak
        E) Çapraz uyak
 
2.     Bir akşam mehtabı getiren bana
        Bahçe kapısını açan bir eldi.
        Gözlerim sevinçle baktı o yana
        Yıldızlar içinde kadınım geldi.
        Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örneklemeye uygundur?
A) Lirik şiir                                     B) Epik şiir
C) Didaktik şiir                                               D) Satirik şiir
E) Dramatik şiir
 
3.     Sevdalı akşamlar tekin değildir
        Pek dolaşma gönül viranesinde
        Bu dizelerle,
 I.   Boyun eğildir
 II.   Gururlu güneşler
III.   Aşkın efsanesinde
IV.   Şaka yoktur
        sözlerinin tümü kullanılarak “çapraz uyak” düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, son iki dize aşağıdakilerden hangisinde verilenlerle oluşturulur?
A) IV – III – I – II                               B) II – IV – I – III
C) II – I – IV – III                               D) IV – III – II – I
E) I – II – III – IV
 
4.     –      Opera için yazılan manzum eserlerde görülür.
        –      Acıklı ve korkunç bir olayı anlatır.
        –      Anlattığı, insanın gözünün önünde tiyatro gibi canlanır.
        Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lirik                            B) Epik                                   
C) Satirik                         D) Dramatik                          
E) Pastoral
 
5.     Aşağıdakilerden hangisinde “yarım uyak” vardır?
A)    Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı
       Bir dakika araba yerinde durakladı
B)    Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı
       Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı
C)    Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi
       Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi
D)    Bizden evvel buraya inen üç, dört arkadaş
       Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş
E)    Yaylımız tüketirken yoları aynı hızla
       Savrulmaya başladı karlar etrafımızda
 
6.     Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince
        Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince
        Bu dizelerde, aşağıdaki uyak türlerinden hangisi örneklendirilmiştir?
A) Zengin uyak                               B) Yarım uyak
C) Tam uyak                   D) Cinaslı uyak
E) Çapraz uyak
 
7.     Gevherî der işler hata
        Katırlar baskındır ata
        Olur olmaz maslahata
        Çocuklar karışır oldu.
        Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
 
A) Epik            B) Lirik                   
C) Satirik         D) Pastoral                            
E) Didaktik
 
 
 
8.     Sevgilim güvenme güzelliğine
        Senin de saçların tarumar olur.
        Bu iki dizeden, şiirin bütünüyle ilgili özel­liklerin hangisi kesin olarak belirlenebilir?
A) Yazıldığı dönem         B) Nazım çeşidi
C) Konusu                       D) Uyak örgüsü
        E) Ölçüsü
 
9.     Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?
A)    O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör
       Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör
B)    Bahar gelince yine karşı dağlara
       Bülbül figan eder iner bağlara
C)    Başka şeyler de vardı, ekmek gibi, su gibi
       Gülüşler öpüşler ne bileyim hepsi
D)    Bu gece tek başıma karanlıktayım
       Affet beni biraz kalbimi dinleyeceğim
E)    Durup dinlenmeden akan bir ırmakla
       Ne güzel bir orman dolusu yeşil yaprakla
 
10.   Dumanlıdır Aladağ’ın alanı
        Ortasında sarı çiçek savranı
        Yiğit durağı da aslan yatağı
        Dilberleri hep de böyle ola mı?
        Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Düz uyak düzeni kullanılmıştır.
B)    I. ve II. dizelerde tam uyak vardır.
C)    11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D)    Dört dizede de redif kullanılmıştır.
E)    Halk edebiyatı şiir örneğidir.
 
11.   Sahipsize kimse bakmaz
        Tarlasına suyu akmaz
        Kız evladı ocak yakmaz
        O da bir gün ele gider.
        Bu dörtlüğün uyak dizilişi (örgüsü) ve türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Düz – Yarım uyak
B)    Düz – Tam uyak
C)    Çapraz – Tam uyak
D)    Çapraz – Zengin uyak
E)    Düz – Zengin uyak
 
12.   Bir gün bile anmaz bizi andıklarımız
        Er geç unutur sevgili sandıklarımız
        En sonra kül olduk bu büyük yangında
        Boşmuş tutuşup kor gibi yandıklarımız.
        Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Satirik                        B) Epik                   
C) Lirik                            D) Pastoral            
E) Dramatik
 
 

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi 
 
CEVAPLAR

 

1 D
6 A
11 B
2 A
7 C
12 A
3 C
8 E
 
4 D
9 C
 
5 E
10 D