Şiir, Mensur Şiir ve Düz Yazının Ortak ve Farklı Yönleri

ŞİİR MENSUR ŞİİR DÜZ YAZI

·       Dize, beyit, bent gibi nazım birimlerinden oluşur.

·       Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı öğeler kullanılır.

·       Farklı nazım biçimleri kullanılır.

·       Temel birimi cümledir.

·       Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı ögeler kullanılmaz.

·       Sanatçının duygularını daha rahat ifade ettiği düz yazının yapısı kullanılır.

·       Mensur şiirin düz yazıdan farkı ise iç ahenge ve şiirselliğe sahip olmasıdır. Mensur şiir; ses, tema, söyleyiş bakımından şiire benzer ve şairane bir söyleyişe sahiptir.

·       Temel birimi cümledir.

·       Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı                öğeler kullanılmaz.

·       Sanatçının duygularını daha rahat ifade ettiği düz yazının yapısı kullanılır.

·       Düz yazıda şairane bir söyleyiş yoktur ve düşünce esas alınır.