Şiir Türleri, Nazım Şekilleri, Söz Sanatları Doğru – Yanlış Etkinliği-1

Şiir Türleri, Nazım Şekilleri,Söz Sanatları Doğru ve Yanlış Etkinliği

ETKİNLİĞİ ONLİNE CEVAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
 1. Şairin şiirini yazdığı dönemde hâkim olan düşünce sistemine zihniyet denir.
 2. Terza-rima, üçlü bentlerden oluşan ve en sonu tek dizeye bağlanan bir nazım şeklidir. Türk edebiyatına, İtalyan edebiyatından geçmiştir.
 3. Türk edebiyatında değişik dönemlerde farkı nazım birimleri kullanılmıştır.
 4. Şiirden bağımsız olan, tek başına bir anlam taşıyan dizelere mısra-ı azade denir.
 5. Divan edebiyatında gazel, kaside, mesnevi, müstezat gibi nazım şekilleri bentlerden meydana gelir.
 6. Şiirlerin, kafiye örgüsüne ve dize sayılarına göre aldığı biçime, sundukları görünüme nazım şekli denir.
 7. Mersiye, “yuğ” adı verilen ölüm törenlerinde, ölen kişilerin erdemlerini ve duyulan acıları dile getiren şiirlerdir.
 8. Masal; olağanüstü olaylarla, doğaüstü kahramanlarla ve kahramanlıklarla yüklü, ulusal özellikler taşıyan uzun şiirlerdir.
 9. Türkülerin konusu ve şekli devirden devire ve yöreden yöreye değişir.
 10. Hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla oluşturulan koşmalarda aşk, ayrılık, gurbet, sevgi, doğa, yiğitlik gibi konular işlenir.
 11. Nutuk, pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren müritleri bilgilendirmek tarikat derecelerini ve adabını öğretmek amacıyla söylenen didaktik şiirlerdir.
 12. Şarkı; güzellik, aşk, kadın, şarap gibi konuların dile getirildiği lirik şiirlerdir. Beyitleri “aa, ba, ca da…” şeklinde örgülenir. 5-15 beyitten oluşur.
 13. Rubaide, genellikle hayat felsefesi, dünyanın nimetlerinden yararlanma ve ölüm gibi konular işlenir. Edebiyatımıza İran edebiyatından girmiştir.
 14. Terkibibentte, bent sayısı 5 ile 15 arasındadır. Bentleri birbirine bağlayan beyitlere kavuştak denir.

CEVAPLAR

1 DOĞRU 8 YANLIŞ
2 DOĞRU 9 DOĞRU
3 DOĞRU 10 DOĞRU
4 DOĞRU 11 DOĞRU
5 YANLIŞ 12 YANLIŞ
6 DOĞRU 13 DOĞRU
7 YANLIŞ 14 YANLIŞ