Şiir Türleri, Nazım Şekilleri, Söz Sanatları Doğru – Yanlış Etkinliği-2

Şiir Türleri, Nazım Şekilleri,Söz Sanatları Doğru ve Yanlış Etkinliği-2

ETKİNLİĞİ ONLİNE CEVAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
 1. Şairler, şiirlerini tekdüzelikten kurtarmak için imgelerden, alışılmamış bağdaştırmalardan, söz sapmalarından ve söz sanatlardan yararlanmıştır.
 2. Tamlama, deyim gibi söz varlığı içindeki söz grupları ve tümceleri anlamlı, kabul edilebilir birimler halinde bir araya getirmeye bağdaştırma denir.
 3. Alışılmış bağdaştırmalar, dilde yaygın olan ve kullanıldığında yadırganmayan kullanımları göstermektedir.
 4. Edebiyatımızda İkinci Yeni şiirinin en belirgin özelliklerinden birisi de, alışılmamış bağdaştırmalara çok sık yer vermesidir.
 5. Zihnimizde çözümlemekte güçlük çekmediğimiz için, “güz mevsimi”, “sararmış yapraklar” ve “dalgalı deniz” sözleri alışılmamış bağdaştırmalardır.
 6. Sözcüğe ön veya son ek eklenerek oluşturulan sözcüksel sapmalar, daha çok dilde alışılmış anlatımların dışına çıkılarak okuru şaşırtmaya yöneliktir.
 7. Mübalağa, aralarında değişik yönlerden benzerlik ilgisi bulunan iki varlık veya kavramdan, nitelik bakımından güçsüz olanı güçlü olana benzetmektir.
 8. Benzetme yönü ve benzetme edatı bulunmayan benzetmeye teşbih-i beliğ denir.
 9. İnsana özgü niteliklerin insan dışındaki varlıklara aktarılmasına, onlara kişilik kazandırılmasına intak denir.
 10. “Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun” dizesinde mecazımürsel sanatına yer verilmiştir.
 11. “Bastırdı karakış dondu karlar çatılarda / Acep üşür mü ki ölüler mezarlarda” dizesinde tecahülüarif sanatına yer verilmiştir.
 12. “Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip / Kılma derman kim helakim zehr-i dermanındadır” dizelerinde tenasüp sanatı vardır.
 13. “Ey benim vefasız sevdiceğim /Vefayı semt belleyenim ah!” dizelerinde nida sanatı vardır.

CEVAPLAR

1 DOĞRU 8 DOĞRU
2 DOĞRU 9 YANLIŞ
3 DOĞRU 10 DOĞRU
4 DOĞRU 11 DOĞRU
5 YANLIŞ 12 DOĞRU
6 DOĞRU 13 DOĞRU
7 YANLIŞ