Şiir Türleri, Nazım Şekilleri, Söz Sanatları Doğru – Yanlış Etkinliği-4

Şiir Türleri, Nazım Şekilleri,Söz Sanatları Doğru ve Yanlış Etkinliği-3

BU ETKİNLİĞİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ
 1. “Can bedenden ayrılacak / Tütmez baca yanmaz ocak” dizelerinde tunç uyak kullanılmıştır.
 2. Cinaslı uyak; dize sonlarında, anlamları ayrı, yazılış ve söylenişleri aynı olan sözcük ya da sözcüklerin benzerliğine dayanır.
 3. Çapraz uyak; bir dörtlükte, birinci ile üçüncü, ikinci ile dördüncü dizelerin uyaklı olmasıdır.
 4. Düz uyak; bir dörtlükte, birinci ile dördüncü, ikinci ile üçüncü dizelerin uyaklı olmasıdır.
 5. Halk şiiri geleneği; halkın içinden yetişmiş ve çoğu okuryazar olmayan sanat­çılar tarafından oluşturulmuştur.
 6. Divan şiiri geleneğinde; şiirlerde konu bütünlüğüne ve bütün güzelliğine de­ğil, parça güzelliğine yer verilmiştir.
 7. Modern şiir geleneğinde; ölçünün, nazım biriminin ve kafiyenin şart olmadığı savunulmuş ve ölçüsüz ve kafiyesiz şiirlerin örnekleri verilmiştir.
 8. Okurun bir metni kendi birikimlerine, özelliklerine, kültürüne, zevkine ve hayal gücüne göre anlamlandırmasına “yorum” denir.
 9. Okurun bilgi, kültür seviyesi, zevk ve anlayışı, ruh hâli, yaşı, yaşadığı ortamı şiiri farklı anlamlandırmasında etkili değildir.
 10. Ölçü ve kafiye gözetilerek dizeler halinde yazılan metinlere “manzume” denir. Manzumelerin sanat değeri taşıyanlarına da “şiir” denir.
 11. Şiirde anlatılanlar düzyazıyla ifade edilebilirken manzumede anlatılanlar düz­yazıyla ifade edilemez.
 12. Manzum hikâye, nazmın nesre yaklaştırılmasıyla ortaya çıkan bir türdür.
 13. Epik şiir, kır ve çoban yaşamının, doğa güzelliklerinin anlatıldığı şiirlerdir.
 14. Manzum biçimde yazılmış olan tiyatro yapıtları, dramatik şiirlerdir.

CEVAPLAR

1 YANLIŞ 8 DOĞRU
2 DOĞRU 9 YANLIŞ
3 DOĞRU 10 DOĞRU
4 YANLIŞ 11 YANLIŞ
5 DOĞRU 12 DOĞRU
6 DOĞRU 13 YANLIŞ
7 DOĞRU