Tahmin – Sezgi Cümleleri (Konu Anlatımı-Örnek Cümleler-Çıkmış Sorular)

Tahmin Sezgi Cümleleri

Tahmin: Olaylar, durumlar, nesneler arasında yakla­şık olarak değerlendirme, oranlama yapmaktır. Tahminde; akla, sezgiye veya bazı verilere dayana­rak gelecek bir şeyi, bir olayı kestirme vardır.

  • Hava kararıyor, yağmur yağabilir.
  • Bize yardım eden genç ancak yirmi beş yaşlarında olabilirdi.

Sezgi: Bir olayı meydana gelmeden önce sezmektir. Sezgi; felsefi terim olarak “gerçeğin deneye veya akla var­madan doğrudan doğruya kavranması” anlamında kullanı­lır, tahminden farkı budur. Tahminde bazı verilere, akla da­yanılır. Sezgide böyle bir durum söz konusu değildir.

  • Kazanacağımı anlamıştım.

ÇIKMIŞ SORU ÖRNEĞİ

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “sezgi – tahmin” söz konusu değildir?

A) Bu olayın böyle sonuçlanacağını ben çok önceden anlamıştım.

B) Nasıl bir mutluluk içinde bulunduğunu gözlerinden okuyordum.

C) Bu sırrı, sonsuza değin yüreğimde taşıyacağıma söz veriyorum.

D) Bu konuyu onun yanında rahatça konuşabileceğimi sanıyorum.

E) Paraya düşkün biri olduğunu, konuşmalarından çı­karmıştım.

(1990-ÖSS)

Çözüm

A ve B’de sezgi, D ve E’de tahmin, C’de ise bir nevi ye­min, ant vardır.

Yanıt : C