Öneri Cümleleri (Konu Anlatımı-Örnek Cümleler-Çıkmış Sorular)

Öneri Cümleleri

Öneri bir sorunu çözmek üzere bir şey öne sürmek, teklif etmektir.

Öneri bildiren yargılar, herhangi bir konu hakkında teklif, düşünce ortaya koyan yargılardır.

  • Anlatımda yerellik kullanmanız daha geniş kitleye ulaşmanızda etkili olur.
  • Yazmaya başlamadan önce dil bilgisi kurallarını öğrenmelisin.


ÇIKMIŞ SORU ÖRNEĞİ

(I) Bu şiirin tadına varabilmen için oldukça fazla çaba harcaman gerekti. (II) Bunların bir yanı ne kadar açık ve yalınsa bir yanı da o kadar karmaşık ve yoğun. (III) Bu noktada sanatçının öyküleriyle benzerlikler görülüyor. (IV) Kitabın sonuna şiirlerin sezgisel dünyasını ortaya ko­yacak notların eklenmesi yararlı olabilirdi. (V) Yine de sa­natçının şiirlerinden bir demetin Türkçeye kazandırılması çok olumlu bir çalışma.

Yukarıdaki parçayı oluşturan cümlelerin hangisinde bir “öneri” söz konusudur?

A) I       B) II    C) III             D) IV             E) V

(1990-ÖSS)

Çözüm

Bir değerlendirme (eleştiri) paragrafıyla ilgili olduğu anla­şılan yukarıdaki cümlelerde şair “şiir kitabı” hakkındaki düşüncelerini dile getiriyor; ancak, IV. cümlede kitabın oluşumuyla ilgili bir de öneri ortaya konuyor. Bu öneri “ki­tabın sonuna şiirlerin sezgisel dünyasını ortaya koyacak notların eklenmesinin yararlı olabileceği” düşüncesidir.

Yanıt :