Yakınma Cümleleri (Konu Anlatımı-Örnek Cümleler-Çıkmış Sorular)

Yakınma Cümleleri

Yakınma, içinde bulunulan ortamdan, koşullardan ya da bir kişiden şikayetçi olmaktır.

  • Bu uyarılara rağmen şirketi batıracağı belliydi.
  • Bu kadının ne kadar merhametsiz olduğunu hepimiz biliyoruz. 

 

ÇIKMIŞ SORU ÖRNEĞİ

(I) Kitapta günümüz edebiyatı açısından önemli sayılabi­lecek zengin bir malzeme var. (II) Bunlar saymakla bit­mez. (III) Ülkemizin edebiyatı biraz da böyle sanat olay­larının bir araya getirilmesiyle serpilip gelişmektedir. (IV) Oysa geçmişe baktığımızda bu konuda öyle çorak bir gö­rünüm var ki… (V) Örneğin bir Y. Kemal’in, bir A.H. Tanpınar’ın eserlerine ışık tutabilmek için eldeki bilgi kırıntı­larıyla yetinmek zorunda kalıyoruz.

Bu parçada hangi cümleden başlanarak bir “yakınma” dile getirilmektedir?

A) I. B) C) III.            D) IV.            E) V.

(1991-ÖYS)

Çözüm

“Yakınma” bir şeyden sızlanmak olduğuna göre “A”, “B” ve “C” seçeneklerinde böyle bir durum söz konusu değil. “D” de geçmişteki kitapların içeriğine ilişkin bir “yakınma” dile getirilmiştir. Bu yakınma, E’deki cümleyle devam etmektedir.

Yanıt : D