TDK’ye Göre Noktanın Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

NOKTA (.)

Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonun­da kullanılır.

 • Sanatsal kaygılarını  her tablosunda gör­mek mümkündür.
 • Referandum öncesinde yapılan birçok kon­feransa ben de katılmıştım.

Kısaltmaların sonunda kullanılır.

 • Dr. Aynan Çavdar, Türkiye Bilimler Akademisi başkanıdır
 • İsmet İnönü, II. İnönü Zaferi’nden son­ra generalliğe terfi ettirildi.

Sayılardan sonra sıra bildirmek amacıyla kullanılır.

 • Dostoyevski ,20. yüzyıl roman anlayışı üze­rinde derin ve evrensel bir etki bırakmıştır.
 • Hırsız, binanın 2. katına güpegündüz tırman­mıştı.

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yıl göste­ren sayıları birbirinden ayırmak için kulla­nılır.

 • 09.2010 tarihinde tüm Türkiye anayasa değişikliği için referanduma gidiyor.

Saat belirten ifadelerde saat ile dakika ara­sında kullanılır.

 • Atatürk, 05’te  Dolmabahçe  Sarayı’nda hayata gözlerini kapamıştır.

Dört ve daha fazla rakamlı sayılarda, basa­mak grupları arasında nokta kullanılır.

 • Konsere 10.552 kişi katılmıştı.
 • Kurumun devlete 4.654.890 lira borcu oldu­ğu ortaya çıktı.

Sıralama belirtilen birden fazla rakam art arda geldiğinde en sondaki rakamın so­nunda nokta, önceki rakamların arasında virgül kullanılır.

 • Anayasamızın 1, 2. 3 ve 4. maddeleri değiş­tirilemez, değiştirtmesi teklif dahi edilemez.

Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır.

 • Çarpım tablosunu ezbere bildiği için 6.11 işlemini çabucak çözdü.