TDK’ye Göre Noktalı Virgülün Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

NOKTALI VİRGÜL (;)

Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cüm­leleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

  • Sevinçten, heyecandan içim içime sığmı­yor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.
  • At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır
  • Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur.

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları, farklı bölümleri ve örnekleri bir­birinden ayırmada kullanılır.

Murat, Yavuz ve Kâzım bir grup; Ahmet, Metin ve Mehmet de bir grup olsunlar

Erkeklere Ali, Hasan, Hüseyin; kızlara da Fatma. Rukiye, Emine adlarını verirler.

Ögeler arasında anlam karışıklığını önle­mek için kullanılır.

  • Murat; Serdar, Yusuf ve Osman’dan daha çalışkanmış.
  • Elma; armut, muz ve üzümden yararlıdır.

Özneden sonra virgülle ayrılan eş görevli sözcükler varsa özne noktalı virgül ile ay­rılabilir.

  • Birinci Yeni akımının en ünlü temsilcilerin­den olan Orhan Veli; dili çok iyi kullanan, okuyucuyu değişik bir romantizme sürükle­yen, güçlü bir şairdir.

UYARI

Virgül ve noktalı virgülden sonra gelen söz­cükler -özel isim değillerse- küçük harfle başlar. Nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem ve iki nokta işaretinden sonra gelen sözcük­ler genellikle büyük harfle başlar.