Tekrir (Yineleme) Sanatı Nedir, Örnekleri, Hakkında Bilgi

Tekrir (Yineleme) Sanatı Nedir, Örnekleri, Hakkında Bilgi

Sözün etkisini güçlendirmek amacıyla, anlamın yoğunlaştığı sözcük ya da sözcük öbeğini art arda yinelemektedir.
Diğer bir tanım ise:
Anlatımın etkisini güçlendirmek için bir sözcüğü ya da sözcük grubunu art arda tekrarlamaya tekrir denir.
Tekrir sanatı, eğer, soru anlamı taşıyan sözcüklerle yapılırsa istifham, ünlemlerle yapılırsa nida adını alır.

* Gözler, gözleri gözleyen gözleri gözler.

* Bu yağmur, bu yağmur bu kıldan ince
Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur
Bu yağmur, bu yağmur bir gün dinince
Aynalar yüzümüzü tanımaz olur.       (Necip Fazıl Kısakürek)

* Yok gayri bizlere uyku, dinek vay!
Kime bel bağlayıp kime dönek yay!
Vay amansız ecel, zalim felek yay!    (Behçet Kemal Çağlar)