Yargı – Gerekçeli Cümleler (Neden – Sonuç) Özellikleri, Örnek Sorular, Açıklamalar

YARGI – GEREKÇE (NEDEN – SONUÇ)

Bir eylemin hangi nedenden (gerekçe) dolayı gerçek­leştiğini bildiren cümlelerdir. Bazen cümle içinde ba­zen de iki yargı arasında bulunabilir.

Kitaplaştırabilirim diye bazı yazılan saklıyorum.

Bu cümlede yazıların saklanmasına, kitaplaştırma düşüncesi gerekçe olarak gösterilmiştir.

Ben yârime gül demem / Gülün ömrü az olun

(Gülün ömrü az olduğu için yârime gül demem.)

Güzele gönül verme I Ayrılması güç olur

(Ayrılması güç olduğu için güzele gönül verme.)

Yoğun kar yüzünden okullar tatil edildi

(Okulların tatil edilmesi, yoğun kar yağışı gerekçesine bağlanmıştır.)

Okurun beklentilerini dikkate almadığı için kısa za­manda unutuldu.

(Kısa zaman unutulmak, okurların beklentilerinin dik­kate alınmamasının sonucudur.)

Trafiğin sıkışık olması işe geç kalmamıza yol açtı.

(İşe geç kalınmasının nedeni trafiğin sıkışık olmasına bağlanmıştır.)

ÖRNEK SORU (1999-ÖSS)

 “Gene bahar geldi, açıldı güller” dizesinde, gül­lerin açılışı baharın gelişine bağlanmaktadır.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna benzer bir durum söz konusudur?

A)  Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım

B)  Erzurum dağlan kardır, geçilmez

C)  Düşman geldi, tabur tabur dizildi

D)  Ağlatmadı güzel, güldürdü beni

E)  Başım yastıktadır, gözlerim yolda

Açıklama: Örnek cümlede neden-sonuç ilişkisi açıklanmıştır. Benzer özellik B seçeneğindekî cümlede verilmiştir. Erzurum dağlarının geçile­memesinin nedeni, dağların karlı olması olarak verilmektedir. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir.

ÖRNEK SORU (2003 – OSS)

Aşağıdakilerin  hangisinde  yargının  nedeni belirtilmemiştir?

A)  Ülke toprakları yanlış kullanım yüzünden yok olup gitmektedir.

B) Ülkede tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik çalışmalar yıldan yıla azalmaktadır.

C) Tarıma yeterince önem verilmediğinden bu ülke, pamuk, sebze, meyve üretiminde dün­ya sıralamasında genlerde yer almaktadır.

D) Kimi ülkelerde, tarıma dayalı üretimin bilinçli bir biçimde yapılmaması, halk sağlığı bakı­mından tehlike oluşturmaktadır.

E)  Çevre bilincinin yeterince gelişmemiş olması, hava ve su kirliliğine yol açmaktadır.

Açıklama: A seçeneğinde ülke topraklarının yok olmasının nedeni, toprakların yanlış kullanılma­sı, C seçeneğinde sebze meyve üretiminde geri kalınmasının nedeni, tarıma yeterince önem ve­rilmemesi, D seçeneğinde halk sağlığının tehli­keye düşmesinin nedeni, tarıma dayalı üretimin bilinçli yapılmaması olarak, E seçeneğinde hava ve su kirliliğinin oluşmasının nedeni çevre bilin­cinin gelişmemesi olarak verilmiştir. B seçene­ğinde ise böyle bîr özellik yoktur. Cevap B seçe­neğidir;