Yayım Tarihlerine Göre İlk Türk Romanları Hangileridir?

İlk Türk romanları yayım tarihine göre şunlardır:

Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat, Şemsettin Sami (1872)
Hasan Mellâh, Hüseyin Fellâh, Ahmet Mithat Efendi (1875)
İntibah (Sergüzeşt-i Ali Bey), Namık Kemal (1876)
Sergüzeşt, Sami Paşazade Sezai (1889)
Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem (1889)
Mai ve Siyah, Halit Ziya Uşaklıgil (1896)
Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil (1899)