Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Tanzimat Döneminde İlk Roman ve Hikaye Örnekleri Nelerdir?

TANZİMAT DÖNEMİNDE İLK ROMAN VE ÖYKÜ ÖRNEKLERİ

  • Tanzimat edebiyatında ilk roman, bir çeviridir. Yu­suf Kâmil Paşa’nın 1862’de Fransız yazar François Fenelon’dan yaptığı “Telemak” adlı çeviri ro­man, büyük ilgiyle karşılanmıştır.
  • Victor Hugo‘nun “Sefilleri, 1862’de “Mağdurîn Hi­kâyesi” adıyla çevrilmiştir.
  • 1864te Daniel Defoe’nun “Robinson Crusoe’su, 1871’de Alexander Dumas (Aleksandır Düma)’nın “Monte Kristo”su çevrilmiştir. Bu çevirilerden son­ra da Tanzimat Döneminin sonuna kadar Batılı ro­man örnekleri tercüme edilmiştir.
  • Şemsettin Sami, 1870’te Türk edebiyatının ilk yer­li romanı olan “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat‘ı yazmış ve 1872’de bastırmıştır.
  • Namık Kemal, 1876’da ilk edebî roman olan “İnti­bah”! ve 1880 – 1883’te ilk tarihî roman olan “Cezmi”yi yazmıştır.
  • Recaizade Mahmut Ekrem,1870’lerde ilk realist roman olan “Araba Sevdası”nı yazmıştır.
  • Sami Paşazade Sezai, 1888’de “Sergüzeşt” adlı romanıyla hürriyet özlemini ve esirliği işlemiştir.
  • Nabizade Nazım; ilk kez köy gerçeğine eğilmiş ve 1891’de “Karabibik, 1896’da ise “Zehra” adlı psikolo­jik romanı yazmıştır.
  • Edebiyatımızın, Batılı anlamdaki ilk öykü örnekleri ise yine Tanzimat Döneminde ortaya konmuştur. Ahmet Mit­hat Efendi‘nin, 1870’te yayımladığı “Letaif-i Rivâyat” adlı eseri ilk öykü denemesidir.
  • Sami Paşazade Sezai, hikâyelerini “Küçük Şeyler” adlı eserde (1891) toplamıştır. Bu öyküler Batılı anlamda öykü ölçülerine daha uygundur.
TANZİMAT ROMAN VE HİKAYESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ


Bunları da gezebilirsin.

blank

Tanzimat Dönemi Tiyatrolarının Genel Özellikleri Nelerdir?

TANZİMAT DÖNEMİ TİYATROLARININ ÖZELLİKLERİ