Yazım Kuralları / İmla Kuralları – 8 (Test Çöz – Online)

Yazım Kuralları - 8

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı yapılmıştır?

A)   Bana haber vermeden çekmecemi karıştırma­maksın.

B)   Mesaiden sonra resim sergisine gideceğim.

C)   Sokak satıcıları yüzünden arabalar bile ilerleye­miyor.

D)   Balık tutma merağı başına çok iş açtı.

E)   Apartman yöneticisi, daire sakinleriyle toplantı yapacakmış.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı yapılmıştır?

A)   Bu hastalığın çaresi yokmuş, dediklerine göre.

B)   Onu sevmeme ramen, zor duruma düşünce ona yardım ettim.

C)  Allah sağlık sıhhat verdikten sonra aşılmaya­cak engel yoktur.

D)   Bu bölgede evler dağınık ve birbirinden ol­dukça uzak.

E)   Martılar çığlık çığlığa geziyor gemilerin üze­rinde.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3

İsim hal ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler ayrı yazılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uyma­maktan kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A)   Bu konuyu sizinle yüz yüze görüşmeliyiz.

B)   Görünürde bir şey yoktu; ama içten içe bana kızdıklarını hissediyordum.

C)   iki takımın oyuncuları maç boyunca başa baş mücadele etti.

D)   iki kardeş elele tutuşmuş karşıdan karşıya geçi­yordu.

E)   Boşu boşuna günahını aldık çocuğun, hiç su­çu yokmuş.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)   Dedemler bu kasabaya tam yüzyıl önce gel­mişler.

B)   Yıllar içinde birtakım sorunlarla boğuşmuşlar.

C)   Birkaç yıl öncesine kadar küçük bir köymüş burası.

D)   Bugün bölgenin en gelişmiş kasabası olarak burası gösteriliyor.

E)   Kasabanın nüfusu yaz aylarında aşağı yukarı iki katına çıkıyor.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı yapılmıştır?

A)  Kadın bütün konuklarını evden koğdu.

B)   Kocası ölünce iki çocuğuyla kaldı.

C)   ihtiyacı olanlara yardım etmeyi severdi.

D)   Birkaç gün içinde işleri yoluna koydu.

E)   Kimseye sezdirmeden, gece yarısı evini taşıdı.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı yapılmıştır?

A)   Çocuğun mahsun mahsun bakışından hepi­miz etkilenmiştik.

B)   Çevre temizliği konusunda duyarlı olmak, he­pimizin yararına olacaktır.

C)  O benim elimden tutmasaydı şimdi bu du­rumda olamazdım.

D)   Siz gelseniz de gelmeseniz de ben oraya gi­deceğim.

E)   Gök gürültüsünden korkan çocuğunu ikna etmeye çalışıyordu.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 7

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?

A)   Kardeşim su çiçeği olunca okula gitmedi.

B)   Kus palazı çocuklar için tehlikeli bir hastalıktır.

C)   Havalar soğuyunca ayılar kış uykusuna yatar.

D)   Yol kenarlarındaki çalılarda sivri sinekler uçu­şuyordu.                              

E)   Eskiden buralarda deniz atı bulmak çok kolaymış.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8

"Etmek, olmak" gibi yardımcı eylemlerle yapılan bileşik eylemlerde, yardımcı eylemden önce ge­len isimde ses düşmesi ya da türemesi oluyorsa eylem bitişik, olmuyorsa ayrı yazılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uyma­maktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

A)   Beni odanıza kabul ettiğiniz için size teşekkür ederim.

B)   Kimsenin elinde oyuncak olmak istemiyorum.

C)   Biraz sessiz olun, müdür bey bir konuşma yapacak.

D)   Sizin kimseden şikayetçi olmaya hakkınız yok.

E)   Kimse piyangoyu tutturamayınca, para gele­cek haftaya devir oldu.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde "ki'nin yazımıyla il­gili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Yarınki tören için hazırlık yapıyorum.

B)   İnanki senin geleceğini bilmiyordum.

C)   Odadaki eşyaların yerlerini değiştirmiş.

D)   Dünkü olayın etkisinden kurtulamadım.

E)   Kentteki kitapçıların çoğunu dolaşmış.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı vardır?

A)   Arkadaşının müzüsyen olduğunu bilmiyordum.

B)   İlk resim sergimi bu salonda açacağım.

C)   Konser vermek için Antalya'ya gitti.

D)   Küçük yaşta şarkı söylemeye başlamıştı.

E)   Artık eskisi kadar güzel besteler yapılmıyor.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı yapılmıştır?

A)   Öğrencinin karakterinin oluştuğu asıl dönem ilk öğretim dönemidir.

B)   Gecekondularla mücadele etmeyi sadece belediyelere bırakmamak gerekiyor.

C)   Öğle vaktinde her taraf akşam karanlığına bü­ründü.

D)   Sözün gelişi, diye başlayıp aklına geleni söy­lerdi.

E)   Genç yaşında hayata gözlerini yumarken ar­kasında gözü yaşlı bir aile bıraktı.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 12

Dünyanın diğer ülkelerinden gelen insanlar bir yana, Anadolu'nun dört bir yanından gelen her hangibir insanın hayran kaldığı bir manzara bu.

Bu cümledeki yazım yanlışı, aşağıdakilerden hangisinin yapılmasıyla giderilebilir?

A)   "Dünyanın" sözünün "Dünya'nın" biçiminde yazılmasıyla

B)   "bir yana" sözünün bitişik yazılmasıyla

C)   "Anadolu'nun" sözündeki  kesme işaretinin kaldırılmasıyla

D)   "her hangibir" sözünün "herhangi bir" biçi­minde yazılmasıyla

E)   "dört bir" sözünün bitişik yazılmasıyla

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

A)   O gün mağazada herşey birbirine karışmıştı.

B)   Bu kitap yıllardır liselerde okunagelmistir.

C)  Yirminci yüzyılda bilimsel gelişmeler hızlandı.

D)   Birkaç kişi konuyu tam anlayamamış.

E)   Son sınavda yetmis beş puan aldığını söyledi.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 14

Memur olabilmek için sınava giren gençlerin aşa­ğı yukarı üçte ikisi yine iş bulamayacak. Bu ülke­de Üniversite mezunu olsan da bir işe yaramıyor demek ki.

Bu parçadaki yazım yanlışının giderilebilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A)   "aşağı yukarı" sözlerinin arasına virgül kon­malı.

B)   "üçte" sözcüğü "üç te" biçiminde yazılmalı.

C)   "Üniversite" sözü küçük harfle başlatılmalı.

D)   "bulamayacak" sözü "bulamıyacak" biçimin­de yazılmalı.

E)   "demek ki" sözü "demekki" biçiminde yazıl­malı.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.