Ziya Osman Saba Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Edebi Kişiliği…

Ziya Osman Saba Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Edebi Kişiliği…

  • Yedi Meşaleciler içinde topluluğun şiir anla­yışını, yaşamının sonuna kadar sürdüren tek şairdir.
  • Topluluğun ortak şiir kitabı olan Yedi Meşalede şiirlerini yayımlamıştır.
  • Şiirlerinde çocukluk anıları ve özlemi, ev ve aile sevgisi, küçük mutluluklarla yetinme, Allah’a kulluk, kadere boyun eğiş, şefkat, acıma, ölüm, öte dünya özlemi gibi konuları işlemiştir.
  • Lirik ve içten bir üslup, açık ve sade bir dil kullanmıştır.
  • Önceleri heceyle yazarken 1940’tan sonra serbest şiire de yönel­miştir.
  • Sanatçının en tanınmış şiiri Sebil ve Güvercinler’dir.
  • Fransız sembolistlerinden etkilenmiştir.
  • Birer anı niteliği taşıyan hikâyelerinde çocukluk anılarını ve geç­mişe duyduğu özlemi dile getirmiştir.

ESERLERİ

Şiir Sebil ve Güvercinler, Nefes Almak, Geçen Zaman
Hikâye Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Değişen İstanbul