10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 23)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 23. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metne Hazırlık

  1. Bir milletin kültürel değerleri nesilden nesile nasıl aktarılır? Anlatınız.

Kültürel değerler nesilden nesile ağız yoluyla aktarılır. Örf, adet, gelenek ya da sözlü edebiyat onu icra edenler tarafından anlatılır. Zamanla sonraki kuşak bir önceki kuşağın anlattıklarını duyarak öğrenir ve bir sonraki kuşağa bunu aktarır. Aktarırken eklemeler ya da çıkarmalar olabilir.

  1. Bir dilin korunması için bireylere ne tür görevler düşmektedir? Anlatınız.

Dili kullananlar toplumdaki bireylerdir. Bireylerin kullandığı şekliyle önce dil sonra da toplum şekillenir.Yeri geldiğinde dili düzgün kullanmak, onu korumak ve geliştirmekle yükümlüdür.

  1. Aşağıda “gönül” kelimesi ile yapılan atasözü veya deyimlerden beş tane örnek yazıp anlamını söyleyiniz.
  • Gönülsüz aş ya karın ağrıtır ya da baş (atasözü)
  • Gönülsüz davranmak (deyim)
  • Gönül koymak (deyim)
  • Gönül eğlendirmek (deyim)
  • Gönül yakmak (deyim)
  • Gönlünü açmak (deyim)
  • Gönül avcısı