10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 27)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 27. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

  1. Okuduğunuz metinden “gönül” kelimesi ile ilgili beş deyim bularak cümle içinde kullanınız.

Gönül yapmak: Toplumda önemli yere gelmek istiyorsan gönül yapmalısınız.

Gönül vermek: Bir güzele gönül vermekle başlarmış aşıklık.

Gönül eğlendirmek: Ağam bizimle gönül eğlendiriyor.

İki gönül bir olmak: İki gönül bir olunca kavga çıkmazmış.

Gönül yıkmak : Bir kere gönül yıktınsa  kıldığın namaz değil.

  1. Okuduğunuz metnin ana düşüncesi nedir?

Türkçenin zengin bir dile sahip olduğu…

  1. Okuduğunuz metindeki gönül kelimesinin dilimizde eş anlamlıları olmasına rağmen yüzyıllarca kullanılmasının nedeni nedir? Açıklayınız.

Deyimler halkın ortak duyguları ve kavramlarıdır. Onlar kullanmışsa bu onların beğendikleri ve sevdikleri anlamına gelir.

  1. Okuduğunuz metinde yazar, gönül kelimesiyle ilgili hangi örnekleri vermiştir?

Bir deyimlerde kullanıldığına ve şairlerinse şiirlerine yansıdığına değinmiştir.

  1. Okuduğunuz metinde Türkçe ile ilgili hangi bilgiler verilmektedir? Açıklayınız.

Türkçe zengin bir dildir ve kendi yapısına uygun kelime hazinesi vardır. Zamanla başka dillerden etkilenmiştir. Kendini geliştirmiş ve zenginleşmiş bir dil olarak bugüne kadar gelebilmiş bir dildir.

  1. “Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sakidir gönül” sözünü açıklayınız.

Hem kadeh, hem şarap, hem o şarabı sunan şuh bir sakidir gönül.

Kısacası aşk ehli içinde zevk sahibidir gönül.

  1. Okuduğunuz metinde yazar düşüncesini desteklemek için hangi anlatım biçimlerinden yararlanmıştır?

Açıklama-örnekleme-karşılaştırma

  1. Yazara özgü anlatımlara örnekler veriniz.

Başka eserlerden alıntı yapmıştır. Devrik cümle kullanmayı tercih etmiştir.Sade ama etkileyici anlatıma sahiptir. Öğretici metin olup şiirsel bir üslupla yazmıştır.