10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 28)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 28. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dil Bilgisi

  1. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerde bugünkü yazım kurallarına göre yanlış olan ifadeleri bularak düzeltiniz.
  • Kelimenin edebiyat tarihimizde ikinci bir âşıkı, Kutadgu Bilig yazarı Yûsuf Has Hâcib’dir.

Kelimenin edebiyat tarihimizde ikinci bir aşığı, Kutadgu Bilig yazarı Yusuf Has Hâcip’tir.

  • Taşdın yine deli gönül

Taştın yine deli gönül

  • Nihayet Yahya Kemal’in şiirinde vecîzeleşip ya tam neş’e, ya tam ıztırap; ya hep ya hiç manasında

Nihayet Yahya Kemal’in şiirinde vecizeleşip ya tam neşe, ya tam ızdırap; ya hep ya hiç manasında

  1. “Gönül Sözüne Dair” adlı metinde kullanılan “ ” işaretlerin kullanım amaçları nelerdir?

Alıntıların başında, sonunda, ortasında konur.

(…)

Türkçede “gönül”ün hikâyesi elbette çok zengindir. Bu saydıklarımız onun belki en kısa macerasıdır.

Arasözleri ayırmada kullanılır.

Farisi’den (yine gönül demek olan) dil’i seçmiş, bundan da dilber, dilârâ gibi, dilşâd gibi, dildâde ve dilrûbâ gibi söyleyişlerde hoşlanmıştır.

Eş anlamlı sözcükler tırnak içinde kullanılır.

“Gönül ey vây gönül, vay gönül ey vây gönül” diye tekrarlanan mısralarıyla ahenkli, murabbaları (şarkıları) ile dolmuştur.