10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 235)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 235. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Aşağıda verilen yazar isimlerini eser isimleriyle eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.

( ) a. Zeytindağı

2. Falih Rıfkı Atay

( ) b. Suyu Arayan Adam

4. Şevket Süreyya Aydemir

( ) c. Kırk Yıl

5. Halit Ziya Uşaklıgil

( ) ç. Portreler

3. Yusuf Ziya Ortaç

( ) d. Boğaziçi Yalıları

1. Abdülhak Şinasi Hisar

 

6. Yahya Kemal Beyatlı

 

  1. Anılarla ilgili aşağıdaki yargılardan bazıları doğru, bazıları yanlıştır. Doğru olan yargıların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

( Y ) a. Geçmiş zaman tamamen verilir, seçilmez.

( D ) b. Tarih ve edebiyat için belge niteliği taşır.

( Y ) c. Sadece gerçek yaşam konu edilir.

( Y ) ç. İnandırıcı olmak zorunda değildir.

( D ) d. Gözlem ve izlenimlere yer verilir.

3. soruyu aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Ben köprüyü, ağzından beyaz gömlekli ve enine sıralanmış dört beş kişi ile yolu kesilmiş bir geçit olarak hatırlıyorum. Bu dediğim köprü eskiden Galata, şimdi Karaköy köprüsü denilen bildiğimiz “yer”dir… Üsküdar’da oturduk. Çocukluğumuzda İstanbul’a geçmek için pek fırsat düşmezdi. “Karşı” dediğimiz İstanbul kıyısında oturan bir yakınımız ve akrabamız da yoktu.

O zamanlarda ahbaplık, hududu semti hatta mahalleyi pek geçmezdi. Onun için ben çocukluk dediğimiz çağda İstanbul’a ancak bir iki defa geçmiştim. Bunlardan birisi, kaç yaşımda olduğumu hatırlayamadığım bir tarihte ama meşhur komik Abdürrezzak efendiyi görmek için babam tarafından götürülüşümdür…

O tuluat dediğimiz sistemde oynayan bir sanatkârdı…

Benim bu tiyatrodan hatırımda kalan, Abdi efendinin başında püskülsüz, kalıpsız bir fes ve elinde bir bahçe kovasıyla çıkmış olduğu sahnedir. Ne dedi, ne demedi, hatırımda kalmadığına göre, yaşım hayli küçük olmalıydı…

Bunlardan başka bir kere de Üsküdar’da okuduğumuz Ravzai Terakki Rüşdiyesi’nde iken Müdürümüz merhum Halil Rüştü bey mektebin çalışkan bir iki talebesini alıp -ya Numunei Terakki veya Rehberi Terakki adındaki benzeri- bir rüşdiyeye bizi, hani şu ara sıra yapılan kültür yarışmalarına benzer bir niyetle İstanbul’a götürmüş ve bizi o mektebin talebesiyle yarıştırmıştı. İşte bir kere de o zaman gittim. Ondan sonra “Karşı”ya geçtiğimiz için çocukluk devrimde köprüye ait hatıralarım pek azdır. Bu da Üsküdar’ı köprüye bağlayan Harem veya Üsküdar vapurlarının köprüye yanaşmasından ileri gelen bir zaruretten doğmuştur.

Burhan Felek

Bu Şehr-i İstanbul ki

haz.: Şemsettin Kutlu

  1. Yukarıdaki metinle ilgili aşağıdaki durumları değerlendiriniz.

a. Yazar düşüncelerini sanatsal bir söylem ile ifade etmiştir.

Yazar duygularını sanatsal bir söylemle ifade etmiştir.

b. Anıların edebî kişiliğinde etkisi olduğunu ifade etmiştir.
Kesinlikle…

c. Yazar bir anısından söz etmiştir.

Zaten anı türünden alınmıştır.

ç. Metinde betimlemeler yapılmıştır.

Betimlemeler kullanılmıştır.

d. Yazar metinde kişileştirme yapmıştır.

Göremedik.

e. Birden çok duyuya seslenilmiştir.

Görme ve duyu organlarına seslenilmiştir.